Balıkesir Merhaba Gazetesi

1 Mayıs’ta Umut Yan Yana

1 Mayıs’ta Umut Yan Yana
30 Nisan 2021 - 16:27

1 Mayıs’ta Umut Yan Yana

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı Betül Dikici, 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Dikici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlamalarına yasak getirilmekte; çalışma ve üretim alanı özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma ve giderek köleleştirme süreçleriyle şekillenmektedir. Emekçilerin çalışma koşulları; nitelikli ve adil koşullarda, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak üzere düzenlenmeli, asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler kaldırılmalı, ülkemizde hızla artan işsizliğe karşı kamu istihdamı artırılmalı, hukuksuz olarak işten çıkartılan kamu emekçileri işlerine iade edilmeli ve çalışma süreleri azaltılmalı, örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılmalıdırlar.

Rant uğruna ülke kaynak ve olanakları; yerleşik alanları, doğayı, çevreyi, orman arazilerini, sit alanlarını, tarım ve su havzalarını, kıyılarımızı talan eden projelere; Kanal İstanbul’a aktarılmakta, sermayenin çıkarları uğruna tüm toplumun yaşam kalitesi ve ayrıca sağlıklı geleceği feda edilmektedir.

Yaşadığımız salgın süreci de toplumda yaratılan adaletsizliği ve eşitsizlikleri gözler önüne sermiştir. Ekonomik etkileri azaltmak için iktidarın önlem olarak uygulamaya koyduğu 4857 sayılı İş Yasası’nın geçici 10. Maddesi ile işverenlere getirilen işten çıkarma yasağı, ayrıca emekçileri işten tazminatsız atma yöntemine dönüşmüştür. İşçilerin işyerinde sendika istemeyen işveren tarafından kod 29 denilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmak” gerekçesiyle, savunması alınmadan, iş güvencesi hükümlerinden ve ayrıca işsizlik ödeneğinden yararlanmadan, haksızca ve hukuksuzca işten atılmalar yaşanmıştır.Çalışanlar iş ve gelir kayıplarına karşı korunamadığı gibi, işyerlerinde de virüse karşı korunamamaktadırlar. Covid-19’a bağlı çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirmiştir. SGK, Covid-19’un iş kazası meslek hastalığı olarak bildirilmesini engelleyerek iş cinayetlerinin kaydının tutulmasını da engellemektedir.

İŞVERENE DESTEK FONU OLDU

Pandemi nedeniyle yurttaşlara sağlanan nakdi desteklerin ana kaynağı işsizlik sigortası fonudur. Temel amacı işsizlik sigortası ödemeleri ve ayrıca işsiz kalanların yeniden işe kazandırılması olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları son yıllarda adeta bir işveren destek fonuna dönüşerek amacı dışında kullanılmaktadır. Pandemi sürecinde sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla mükellef olan devlet bu sorumluluğunu yerine getirememiş, ayrıca salgın yaşamları tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür.

Mimarlar Odası olarak; emekçileri güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve ayrımcılığa terk eden sermaye odaklı politikalara karşı haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyoruz.Tüm temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve ayrıca yararlanılmasını engelleyen hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlandığı bir gelecek dileğiyle 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.