Balıkesir Merhaba Gazetesi

Aklımıza Sahip Çıkmak. ..

Aklımıza Sahip Çıkmak. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
05 Kasım 2020 - 7:28

Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. “İhtiyaç fazlasını” de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.” (Bakara, 219)

“ Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.”Nisa,43

 “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”Mâide, 90

“Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah´ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”Mâide, 91

Peygamberimiz  Efendimiz sav  buyurmuşlardır, “Muhakkak ki Allâh; içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir!” buyurdu. (Ahmed, I, 53; II, 351; Nesâî, Eşribe, 1-2; Hâkim, II, 305/3101)

“Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez” (Müslim, Eşribe, 73).
arasında bazı içki çeşitleri konusunda  ihtilaf vardır. Hz. Ömer ra, Peygamberimiz sav’in minberinden “aklı perdeleyen her şey içkidir” hadisiyle amel eder. Böylece  insana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren her şey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde akıl  fonksiyonları değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve olmayacak şeyleri hayal etmeye başlar. Bazı uyuşturucular da vücûdu durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur, ruhsal çöküntülere yol açar, ahlâkı düşürür, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir. Işte Islâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri emrederken, zararlı olanları da yasaklamıştır. İslam`ın yasakları tıb tarafından incelendiğinde, bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim, içki ve domuz eti gibi yasaklar ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve mânevi zararları uzmanlarca açıklanmıştır (Yusuf el-Kardâvî, el-Helâl ve`l-Harâm fi`l-Islâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 50-53, 75-88).

Bir rivâyete göre; Cebrâîl as Peygamberimiz sav’e demiştir ki, Hz. Allah cc, Ca’fer-i Tayyâr’a dört husûsiyet vermiştir. Ca’fer, cahiliye döneminde de İslâmiyet döneminde de bu husûsiyetleri üzerinde bulundurmuştur. Bunun üzerine Peygamberimiz sav , Ca’fer’e bunların hangi özellikler olduğunu sorar.

Ca’fer der ki , “Yâ Rasûlullah sav! Eğer Hz.  Allah cc bunları sana haber vermemiş olsaydı, ben de söylemekten uzak dururdum. Bu dört şey şunlardır:

1- Ben asla şarap içmezdim. Çünkü baktım ki şarap aklı gideriyor. Ben ise aklımın zâil olmasından daha ziyâde, artmasına muhtâcım.

2- Ben asla puta tapmadım. Çünkü onların fayda veya zarar vermeye güç yetiremediklerini gördüm.

3- Kendi âileme düşkünlüğüm sebebiyle asla zina etmedim.

4- Alçak bir davranış oluşu dolayısıyla da asla yalan söylemedim. (İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyân, II,322.)

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara aklımıza sahip çıkmayı nasip eylesin. . .

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.