Balıkesir Merhaba Gazetesi

Ateşten Bir Zincir ….

Ateşten Bir Zincir ….
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
6
28 Kasım 2019 - 7:40

Ateşten Bir Zincir ….

“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.”Tevbe, 34

“O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!” denilecek.”Tevbe, 35

Peygamberimiz sav şöyle buyurmuşlardır,

“Altın, gümüş, kumaş ve abaya kul olanlar helâk oldular. Eğer onlara istedikleri verilirse hoşnut olur, verilmezse hoşnut olmazlar. ” Buhârî, Rikak, 10; İbni Mace, Zühd, 8

“Ey müminler! Şurası bir hakikattir ki, Yahudi hahamlarıyla Hristiyan rahiplerinden bir çoğu, hepsi değilse de muhakkak ki bir çoğu insanların mallarını batıl bir şekilde yiyip geliyorlar. Yok yere, sebepsiz bir şekilde, haksız yollardan, meşru olmayan maksatlarla halkın mallarını, paralarını alıyor, hakları olmadıkları halde onlardan yararlanıyor, servetler yığıyorlar, ve Allah yolundan insanları engelliyorlar. O servetlerle ve o batıl intifa maksatlarıyla halkı kendilerine bağlayıp, tağyir ve tahrif ettikleri, değiştirip durdukları din kurallarına uymaya zorluyorlar, onları İslâm’dan, doğruluktan veya Tevrat ve İncil’de yazılı olan gidişattan menediyorlar.
Böylece halka fena bir örnek oluyorlar. Sanki para ile her şeyin çaresi bulunabilirmiş veya para uğruna her şeyi yapmak mubahmış gibi. Hatta hak ve hukuk değişebilir, günahlar affolunabilirmiş de haram helâl demeden para kazanmak, hazineler yığmak gerekiyormuş gibi bir duygu ve düşüncenin halk arasında yaygınlaşmasına sebep oluyorlar, insanları böylece hak yolundan saptırıyorlar, kötü örnek olup baştan çıkarıyorlar…. Bunlar Allah için fakirin hakkını vermezler.  Parayı toplayıp saklamak suretiyle Allah yolunda sarftan menederler. İşte bunlar yok mu? Kim olursa olsunlar, gerek o haham ve papazlardan, gerek onlara uyup, onları örnek alıp para saklayanlardan olsun, gerekse zekatlarını vermeyen ve paralarını saklayan Müslümanlardan olsun işte onları, elem verici bir azapla müjdele…” Elmalı Hamdi Yazır,  Hak Dini Kuran Dili, V,324

Bazı tefsirlerimizde  Tevbe 34. Âyetin açıklamasında “Altın ve gümüş, serveti simgeleyen iki simge durumundadır. Servet, içindeki Allah’ın hakkı olan zekât verilmeden biriktirildiğinde âyette geçen akıbet söz konusudur. Yoksa mesele altın ve gümüş biriktirme meselesi değildir.” Denilmiştir. Müminler kamil manada zekatlarını verdikleri zaman temizleneceklerini ve mağfiret edileceklerini Rabbimiz  Tevbe suresi 103. ayette  açıkça beyan etmektedir.

“Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”Tevbe, 103

Sahabeden Sevban ra bir olayı şöyle anlatıyor,

Peygamberimiz Efendimiz sav ’ in yanına Hind bint-i Hübeyre elinde iri altın yüzükler olduğu halde gelmişti. Resûlullah sav bunu hoş görmedi. O da hemen oradan ayrılıp Rasûlullah sav ’ in kızı Hz . Fatma rha’nın yanına girdi. Ona başından geçen hâdiseyi anlattı. Bunun üzerine Hz. Fâtıma rha boyundaki altın zinciri çıkardı.

“Bunu bana Hasan’ın babası Hz. Ali ra hediye etti” dedi. Zincir daha elinde iken Peygamberimiz Rasûlullah sav yanlarına girdi ve şunu söyledi. “ Ey Fâtıma! İnsanların, “ Rasûlullah’ın kızının elinde ateşten bir zincir var ” demesi seni memnun eder mi? ” dedi.  Sonra oturmadan geri dönüp gitti.

Bunun üzerine Hz. Fâtıma rha zinciri çarşıya gönderip sattırdı, parasıyla bir köle satın aldı ve onu âzad etti. Bu durum Peygamberimiz Efendimiz sav’e haber verilince,

“ Fâtıma’yı ateşten kurtaran Hz. Allah’a hamdolsun!” buyurdular. ” Nesâî, Zinet, 39

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları dünya ve ahiret ateşinden korusun ….

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.