Balıkesir Merhaba Gazetesi

Balıkesir Tabip Odası’ndan Kişisel Veri Çağrısı

Balıkesir Tabip Odası’ndan Kişisel Veri Çağrısı
22 Aralık 2020 - 10:33

Balıkesir Tabip Odası’ndan Kişisel Veri Çağrısı

 

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan Sağlık Bakanlığı tarafından Muayene Bilgi Sistemi’ne entegre olunması istenildiğini belirten, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazıya ilişkin açıklamada bulundu.

 

KANUN’DA DÜZENLEME YAPILIRSA VERİLER PAYLAŞILIR

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan Sağlık Bakanlığı tarafından Muayene Bilgi Sistemi’ne entegre olunması istenildiğini belirten, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazıya ilişkin açıklamada bulundu. Necdet Uçan gönderilen yazıda hasta verilerinin istendiğini ve verilerin aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun ilgili maddelerine yönelik düzenlemelerin yapılması; sebep ve amaçların açıklanmasına gerek olduğunu söyledi.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ PAYLAŞTI

Uçan konuyla ilgili meslektaşlarına sosyal medya üzerinden verilerin paylaşımına yönelik dilekçe örneği paylaştı. Necdet Uçan, “Bakanlık politikası, kişisel sağlık verilerinin toplanmasını hedefleyebilir. Ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine uygun düzenlemelerin yapılması; uygun sebep, amaç ve kapsamın açıklanması gereklidir.” dediği açıklamasında konuya ilişkin şöyle kaydetti:

“RIZA OLMAKSIZIN TOPLANACAKSA SEBEBİ OLMALI”

“Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde toplanması için gerekli sebep, kapsam ve amacın açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Sağlık müdürlüklerinin gönderdiği 11.12.2020 tarihine kadar veri gönderilmesi istenen yeni yazıda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme aktarılmasının sebebi olarak “Sağlık Bakanlığı politikası” gösterilmektedir.

“AKSİ HUKUKA AYKIRI OLUR”

Bakanlık politikası, kişisel sağlık verilerinin toplanmasını hedefleyebilir. Ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine uygun düzenlemelerin yapılması; uygun sebep, amaç ve kapsamın açıklanması gereklidir. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, bütün kişisel veriler gibi kişisel sağlık verileri de ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde işlenebilir; bu temel ilkelere aykırı veri işlemeleri hukuka uygun kabul edilemez.

“SÖZ KONUSU TALEBE OLANAK YOK”

Sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenme sebebi olarak gösterilen Bakanlık politikası 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren amaçlar arasında yer almadığından söz konusu talebin yerine getirilmesine olanak bulunmamaktadır.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.