SağlıkGündem

Balıkesir Tabip Odasından Sağlıkta ve Eğitimde Yaşanan Şiddete Tepki

Balıkesir Tabip Odası son günlerde Sağlıkta ve Öğretmenlere yapılan şiddet hakkında bir basın açıklaması yaptı. 

Balıkesir Tabip Odasından Sağlıkta ve Eğitimde Yaşanan Şiddete Tepki

Balıkesir Tabip Odası son günlerde Sağlıkta ve Öğretmenlere yapılan şiddet hakkında bir basın açıklaması yaptı. 

AYNI KANDIRMACA ŞİMDİ ÖĞRETMENLERE…

Sağlıkta Şiddet Yasası olarak bilinen 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7243
sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.
Kanunda yer alan en önemli düzenleme, 28. madde ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’na eklenen fıkralar ile gerçekleştirildi.

Yeni düzenleme ile kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile
yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi
yaptırmamak için direnme suçları dolayısıyla suçların cezalarında yarısı oranında artırım yapıldı ve
hapis cezalarının süresine bakılmaksızın ertelenmemesine ilişkin hüküm getirildi. Suçların mağduru
olan sağlık çalışanlarına, verdikleri hizmeti verebilecek başka sağlık personelinin bulunması halinde
sağlık hizmeti vermekten kaçınma hakkı tanındı.

“Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık
personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten
yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme
(madde 265) suçlarında; a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır. b) Türk
Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz”
denmektedir.

Ancak sağlıkta şiddet olanca hızı ile devam ediyor. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod
verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik
yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod
bildirimi yapılmadığıdır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz
kalıyoruz ve bu kayıtlara dahi girmemektedir.

Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız, hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes
tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen; halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu
nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor. Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta
şiddetle ilgili halen herhangi bir ciddi adım atmaması, Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden sonra olduğu
gibi, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine
yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı
Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor! Ancak biz, TTB olarak bu bilgileri sınırlı
da olsa ancak mahkeme kararıyla alabiliyoruz.

Yine benzer şekilde, Eğitim Emekçisi, Öğretmen İbrahim Oktugan’ın 7 mayıs’ta öldürülmesi olayı da
aynı kandırmacanın öğretmenlere dayatıldığını göstermektedir.
Yaşanan şiddet politikalarına bakanlıkların seyirci kalması, eğitim emekçilerinin
itibarsızlaştırılmasının yaşanan süreçten ayrı düşünülmemesi gerekmektedir. Tıpkı hastanelerde
yaşadığımız şiddet olaylarında olduğu gibi, “MEB’in eğitimde yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek
yerine öğretmeni ve idarecileri veli ve öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün
yaşananlara zemin oluşturmaktadır.” Sağlık ve eğitim emekçilerine dönük şiddeti arttıran
politikalardan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin geleceğini yetiştiren öğretmenler ve yaşamın her zaman yanında olan biz sağlıkçılara şiddet
uygulanmasına dur diyoruz. Bakanlıkları yeni İbrahimler, yeni Ersinlerin öldürülmemesi için caydırıcı
tedbirler almaya, sağlık ve eğitim emekçilerini küçük düşürücü ithamlarda bulunmaktan vazgeçmeye
ve ivedi olarak adım atmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

BALIKESİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan Karakaşlı;”Avukatlara Şiddetin Normalleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz”

Bülten

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu