Balıkesir Merhaba Gazetesi

Balıkesir’de Eğitim Camiasının Motivasyonla Gelen Kazanımları

Balıkesir’de Eğitim Camiasının Motivasyonla Gelen Kazanımları
08 Kasım 2022 - 9:01

Balıkesir’de Eğitim Camiasının Motivasyonla Gelen Kazanımları

 

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Balıkesir’de deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleşen binalar, çevreye duyarlı nesil, okul öncesi konularında bilgiler verdi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öncülüğünde BİGEP Projesi ile ilgili olaraksa “BİGEP Önemli Bir Motivasyon” dedi.

 

“Eğitim Camiası İçin Bir Fırsat”

BİGEP Balıkesir’de bir motivasyon diyen Müdür Tatlı, “ Balıkesir’in velileri duyarlı. Gerek eğitime erişim gerekse Öğretmen veya Derslik sorunumuz yok. O halde bu potansiyelin sahaya sonuca yansımasını görmemiz lazım. BİGEB Projesi de bu. Buda eğitim camiası için bir fırsat. Camiamızda bu fırsatı değerlendiriyor diye düşünüyorum.

Yenilenebilir Enerji

Her ilçede bir okulda yenilenebilir enerjinin öneminin anlatıldığına değinen Müdür Tatlı, “ Bunun hem doğa çevre üzerinde etkisini değerlendirmek hem de iktisadi anlamda ülkeye katkısını anlatma adına okullarda çalışma yapıldığına işaret etti. Burada amacımız eğitim diyerek okullarda yapılan çalışmalara değindi.

Okul Öncesinde Hedefe Ulaşıldı

“2021-2022’de okullaşma oranımız yüzde 75’ler civarındaydı. Bugün itibariyle yüzde 99.27 civarında. 5 çocuğumuzun olduğu her yerde okulöncesi sınıfını açtık. İlçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde en az 5 çocuğumuzun bulunduğu her yerde okulöncesini açtık. Okul öncesinin gerekçesi fırsat eşitliği ve bunu sağladık.”

Okul Binaları Güçlendirildi Yeni Binalar Yapıldı

2016-2017 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı 81 İl’de okulların depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek için analiz yaptı. Bu analizler tamamlandıktan sonra illere gönderildi. Balıkesir’de de bazı binaların yıkılması yada güçlendirilmesi yönünde raporlar geldi. 170 civarında bina ve bölümden oluşan yapı vardı.2020 ve 2021 yıllarında 45 okul iki yıl içinde güçlendirilerek eğitim ve öğretim hizmetine sunuldu.

 

 

Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalar Yapıldı Yapılıyor

Deprem riski nedeniyle yıkımı gerçekleşen ve güçlendirilmiş okullar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı içinde bulunduğumuz yılda 47 okulda projelendirme ve güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını söyledi.32’sinin ihale edildiğini ve 7 tanesinin tekrar değerlendirme adına Bakanlığa gönderildiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı , “Bizim tekrar yeniden yaptığımız değerlendirmelerde  güçlendirme kararı olan binalarımızın tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirttik ve teknik raporlar hazırlandı. Bu noktadaki kararlarda geldi ve yıkım yada güçlendirme çalışmaları sürüyor” dedi.

Yenilenmiş ve Güçlendirilmiş Binalarda Çalışmalar Sürüyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “10 tane okul ve bölümümüzde ise proje ve ihale öncesi çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim binamızda bu güçlendirilmesi gereken binalardan biri. Önceliğimiz derslik binaları ve oralardan başladık.” 22 okulumuzda güçlendirme çalışması sürüyor ve 3 okul hariç tamamının teslimini alıyoruz ve o binalara geçilmiş olacak.” Dedi. Sadece yık ve yap değil öteden buyana yatırım programında olan işlerimizde var diyen Müdür Tatlı, bu işlerinde 2020 yılında 83işten 8’inin tamamlandığını belirtti. Geriye kalan okullarda ihale aşamasında ve sahada hala devam edenlerin olduğunu belirtti. Balıkesir’in deprem ile ilgili güçlendirme ve yıkımı gerçekleştirilip yenisini yapma konusunda elimizdeki listenin tamamı yapıldı. Yıkım kararı verilen tüm binaların yıkımı gerçekleşirken güçlendirme yapılacak olanında güçlendirme çalışmaları yapıldı ve yapımları sürdürülüyor.

Çevreye Duyarlı Nesil Vurgusu

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişmesinin ardından 2053’e yönelik net sıfır emisyon hedefi ile önemli kararlar alındı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Milli Eğitim Müdürlüklerinin bizimde işimiz yetişecek olan neslin bu konuya duyarlı olarak yetişmesini sağlamak. Çevreye duyarlı, yeşil çevre konseptini bilen ve bunu içselleştirmiş bireyler yetiştirmek. Bunu yaparken de sadece sınıfta anlatmak değil aynı zamanda vahşi sulama ile doğaya verilen zararı anlatırken alternatifleri de bireyin bilmesi lazım. Bu çocuklar yetiştiğinde yarın çiftçi, esnaf, mühendis belki işadamı olacak. Kamu yöneticisi olacak. Dolayısıyla tüm bunları bilmesi ve davranış haline getirmesi lazım. Davranış temelde kazandırılan bir olgu” dedi.

Yenilenebilir Enerji

Her ilçede bir okulda yenilenebilir enerjinin önemini anlatıldığına değinen Müdür Tatlı, “ Bunun hem doğa çevre üzerinde etkisini değerlendirmek hem de iktisadi anlamda ülkeye katkısını anlatma adına çatılarına güneş panelleri koyduk. Bütün lambaları led aydınlatmaya dönüştürdük. Muslukları süreli veya fotoselli hale getirdik. Burada amacımız eğitim ”dedi. Dahası okul bahçelerinde uygun bir zemin hazırlandığını söyledi. Çocukların toprakla hemhal olacağı buradaki etkileşimin ve kurulması gerekliliğinin alanlarının oluşturulmasını önemsediklerini söyledi.

Alternatif Ve Temiz Enerji Kaynaklarının Önemi

“Amacımız çocuklarımızın bu gerekliliğe inanmaları alternatif ve temiz enerji kaynaklarının çevreye doğaya zarar vermeyen doğadaki etkisini anlatma ve yararlarını anlatma. Aynı çerçevede Ayvalık Necmi Komili ilk ve ortaokulumuzda örnek bir okul bahçesi oluşturduk. Sabancı Üniversitesi ile birlikte sulama sisteminden okulun ısıtılıp soğutmasına tamamını güneş enerjisi sistemiyle oluşmasını sağladık ”şeklinde konuştu.

 

 

Hizmet İçi Eğitimler Verildi

“Bahçesi uygun olan okullarımızda zeminde suların depolanması çalışmalarını yürütüyor. Çocukların doğaya karşı bilinçli koruma alışkanlıklarını geliştirmesi çevrenin korunmasının gerekliliğinin tekrarlanması. Bu konularda hizmet içi eğitimler hem öğretmenlere hem öğrencilere verildi. Bunlar örnek çalışmalar. Yaygınlaşması içinde sonuçlara bakacağız ve eksiklikleri gördüğümüzde yeni kurgularla temiz ve yaşanabilir çevre adına bilinçli duyarlılık çalışmalarını yapacağız”

BİGEP Önemli Bir Motivasyon

BİGEP Balıkesir’de bir motivasyon diyen Müdür Tatlı, “ Her ilde Proje tabanlı bazı eğitimler yapılır. Bütçe belirlenir. Stratejik yönetim mantığı ile hareket edilir. Balıkesir’de akademik ilerlemenin Balıkesir’i tatmin etmediğini düşünüyoruz. Sayın Valimiz eldeki verilerle ildeki akademik ilerlemenin Balıkesir’deki potansiyelle uyumlu olmadığını düşünüyor. Bundan dolayı 2020 yılından buyana Başarıyı İzleme Geliştirme Projesi (BİGEP)uygulanıyor” dedi.

Balıkesir’in Potansiyeli İle Uyumlu Hedefler

“Buradaki amaç yapılan eğitim ve öğretime dönük faaliyetlerin sahada tamamına yönelik yapılmasını sağlamak. Tüm öğretmenlerimiz kendi sınıflarında birşeyler yapıyorlardır ama bunu bir bütünlük içinde ilin tamamında organize bir şekilde yürütülmesi kaynakların belirlenmesi proje tabanlı olmasını gerektiriyor ve buda BİGEP. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde katılım 5 bileşenden oluşan bir yapıyla sürdü. Kısmen yüz yüze, ara ara bazı sınıfların izinli sayılmasıyla sürdü. Bu yılda tamamıyle akademik alan hedeflendi. Okullardaki müfredatın tamamlanmasındaki eksikliklerin giderilmesi. Program Bazlı öğrenme süreçlerinin açık bırakılmadan tamamlanması amacımız. Sonuçta da merkezi sınav dediğimiz Lise giriş sınavlarında ve Yüksek Öğretime Geçiş sınavlarında Balıkesir’in potansiyeli ile uyumlu bir noktaya getirilmesini amaçlıyoruz”

Potansiyelin Yansıması Sonuca İşaret Edecek

“Balıkesir’in velileri duyarlı. Eğitime erişimle ilgili bir sorun yok. Öğretmen sorunumuz yok. Derslik sorunu yok. O halde bu potansiyelin sahaya sonuca yansımasını görmemiz lazım. BİGEB Projesi de bu. Balıkesir Valiliği himayesinde yürüyen bir proje. Sayın Valimizde bu konuya ciddi bir zaman ayırıyor. Bu konuda eğitim ve öğretimin her basamağında saha ile ilgili ve sahadan gelen verilerin müdahale edilmesi gereken boyutlarında müdahale ediyorlar. Buda eğitim camiası için bir fırsat. Camiamızda bu fırsatı değerlendiriyor diye düşünüyorum. Potansiyelimizin yansımasını görmüş olacağız.”

Okul Öncesinin Gerekçesi Fırsat Eşitliği

“Milli Eğitim Bakanlığımızın yürütmüş olduğu  önem verdiği birkaç konu var. Bir tanesi Okul öncesi eğitim. Okul öncesinin bir gerekçesi var. Çünkü okul öncesini almamışsa fırsat eşitliğini sağlamamış oluyoruz. Bu konudaki hedef 5 yaş grubunda Türkiye’de yüzde 100.”

Okul Öncesi Okullaşma ’da Hedefe Ulaşıldı

“2021-2022’de okullaşma oranımız yüzde 75’ler civarındaydı. Bugün itibariyle yüzde 99.27 civarında. 5 çocuğumuzun olduğu her yerde okulöncesi sınıfını açtık. İlçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde en az 5 çocuğumuzun bulunduğu her yerde okulöncesini açtık. Okul öncesi eğitimde taşıma yok biliyorsunuz ancak yakın yerlerde örnek iki öğrenci var sınıf açamıyorsunuz ama hemen bitişiğinde olan okulumuza da o öğrencileri taşıyoruz. Okul öncesi eğitimde ulaşmadığımız çocuğumuzun kalmaması için Balıkesir eğitim camiası olarak mücadele ediyoruz. Bu konuda bugüne kadarki çalışmamızın meyvesini de aldık. Yüzde 99.27 ulaştık. Geriye kalan yüzde 75.0’lık bölüm ilimizde yada ilçemizde kayıtlı görünüyor ancak mevsimlik işçilerimiz oluyor aileler çocuklarını yanına almış oluyor bu gibi durumlar var” şeklinde konuştu. Haber: Nursima Akyürek

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.