Balıkesir Merhaba Gazetesi

Berat Gecemiz  

Berat Gecemiz  
01 Haziran 2015 - 0:09

Genel

 

Bazı müfessirlerimize göre bu mübarek zaman dilimine Kur’an-ı Kerim’de şu ayette işaret edilmiştir:

“Ha, Mim. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki; Biz onu mübarek (kutlu) bir gecede indirdik. Çünkü Biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir.” (Duhan Sûresi, 44/1-4)

Müfessirlerin çoğunluğuna göre burada bildirilen “mübarek gece”, Kadir gecesidir. İbn-i Abbas,  İkrime ve bazı alimlere göre ise “Berat gecesi”dir. Taberi, Camiü’l beyan, 25/108-109

Bu iki farklı yaklaşım Kur’an’ın berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği, Kadir gecesinde de peyderpey Peygamberimiz Efendimiz’e sav inmeye başladığı şeklinde telif edilmiştir. Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Duhan suresi tefsiri

Bu gecenin önemi ve fazileti ile ilgili  Hz. Aişe’den ra gelen bir Peygamberimiz sav mübarek beyanlarında şu şekilde geçmektedir: “Hz. Allah cc Şaban ayının 15. gecesi dünya semasına rahmet, mağfiret ve lütuflarıyla tecelli eder. Tecelli eder de Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha çok insanı affeder.”Tirmizi, Savm, 39

Bu gecenin önem ve faziletini, bu kutlu zaman diliminin değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Hz. Ali’den gelen bir başka Peygamberimiz sav şöyle buyurur: “Şaban ayının ortasında geceyi ibadet ederek gündüzü oruç tutarak geçiriniz. Allah o gece güneş batınca dünya semasına nüzul eder ve fecir doğana kadar yok mu benden af isteyen affedeyim; yok mu benden rızık isteyen rızık vereyim; yok mu musibete uğramış onun derdine derman vereyim. Yok mu şöyle yok mu böyle der.” İbni Mace, İkame, 191

Muaz b. Cebel’den gelen bir rivayette Peygamberimiz Efendimiz sav “ Hz. Allah cc, Şaban’ın 15. gecesi ayrı hususi bir mağfiret ve rahmet tecellisinde bulunur, müşrik ve Müslüman kardeşine kindar davranan dışındaki herkesi affeder.” Taberani, Mucemü’l Kebir, 20/108

Ömer b. Abdilaziz Basra Valisi  Adiyy b. Ertaa’ya mektup yazarak şöyle ferman etmiştir: “Sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil! Şüphesiz ki Hz. Allah cc bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır. Bu geceler; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece (berat gecesi), Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” Münavi, Feyzü’l-Kadir, 3/454

İmam Şafii Hazretleri, beş gecede yapılan dualara icabet edileceğine dair kendilerine bir rivayet ulaştığına dikkat çekerek, bu beş gecenin; Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı geceleri, Recep ayının ilk gecesi ve Şaban ayının ortasındaki gece (berat gecesi) olduğunu söylemiştir. Münavi, Feyzü’l Kadir, 3/454

Bediüzzaman Hazretleri de Berat gecesi yapılan ibadetlerin ne kadar sevap kazandırdığını da şu şekilde ifade etmiştir: “Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhûrede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir.” Şualar, 495

Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesi’nde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Berat Gecesi’nin beş ayrı özelliği vardır.

1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
4. Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.
5. Peygamberimiz sav’e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah sav Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah’tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka…

Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.  Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, V/4295
Kısaca bu gece yani beraat gecesi istifade edebilmek için kalb selameti çok önemlidir. Bu gece en faziletli amel; kin, nefret ve buğzun her çeşidinden uzak olan kalb selametidir. Kalb selametinin en faziletlisi de genel manada bütün Müslümanlara özellikle selef-i salihine  muhabbet etmek tüm inananlara dua etmektir.

Kardeşlerimize tavsiyemiz pazartesi ve salı  günü nafile veya kaza orucu tutmaları, Beraat gecesi Kur’an-ı Kerim okumaları, istiğfar ve tüm İnananlara dua edilmeli..

Rabbimiz Beraat gecesini ihya etmeyi nasip eylesin ve tüm İnananlara dareyn saadeti ikram etsin… Hüseyin YILDIRIM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.