Balıkesir Merhaba Gazetesi

CHP’li Yalçın’dan Meclis Değerlendirmesi

CHP’li Yalçın’dan Meclis Değerlendirmesi
06 Ekim 2022 - 16:45

CHP’li Yalçın’dan Meclis Değerlendirmesi

 

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın yaptığı yazılı açıklama ile Karesi Belediye Meclisinde gündeme gelen konulara değindi.

 

Meclis’te Gündeme Gelenler

Karesi Belediyesinin 04 Ekim 2022 Salı günü yapmış olduğu Meclis toplantısında gündeme 2 daire teklifi eklenmiş, Komisyonlardan gelen “2023 yılı Tarife Ücretleri, Ege Mahallesi muhtelif Ada Kenarları ve Otopark Düzenlemesi, Naipli Mahallesi 142 ada 1 parsel ve 154 ada 4 parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Kocaavşar Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmelikleri” gündem maddeleri komisyon kararları doğrultusunda kabul edilmiş, Müdürlüklerden gelen “Otopark Bedel Hesabı, Yurt Dışı Görevlendirme, Satın Alma ile gündeme ilave edilen Boş Kadro Değişiklikleri ve Sözleşmeli Personeller ile ilgili sözleşme yenileme” teklifleri görüşülerek kabul edilmiştir.

“Kiralama İşlemine Red Kullandık “

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, “Gündemin 10. Maddesinde yer alan Kocaavşar Mahallesinde Köy Konağı, Çok Amaçlı Salon olarak yapılan yerin 10 yıl süre ile “Kocaavşar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine” kiralanmasına yönelik gündem maddesinin görüşmelerinde CHP adına “Daha önce Kocaavşarda yapılan Çok Amaçlı Salon yapısının yapılan birkaç düğün sonrası “istihdam yaratacağı” gerekçesi ile bir ticari işletmeye verilerek farklı bir amaçla kullanıldığı, sonradan projelendirilerek yapımına başlanan ancak yarım bırakılan Çok Amaçlı Salon ve Köy Konağının ise projelendirildiği amaç doğrultusunda tamamlanması ve Kocaavşar sakinlerinin böylesi bir mekâna gereksinimleri olduğu yönündeki taleplerini dile getirerek” konunun Komisyonlara havale edilmesi yönündeki talebimizin red edilmesi üzerine kiralama işlemine Mecliste RED oyu kullandık ”dedi.

Bütçe Üzerine Görüş Bildirildi

Gündemde yer alan 2023 yılı Performans Programı ile 2023-2024-2025 yılı Gelir Gider Bütçesi konuları Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, verilen arada yapılan komisyon toplantıları sonucu Performans Programı ile Bütçe konularında Mecliste yapılan görüşmelerde CHP Grubu olarak Bütçe üzerindeki görüşleri ve eleştirileri  Meclis üyesi Murat Gökdemir dile getirdi.

Harcanana Paraların Takipçisi Olacağız

Gökdemir, “Karesi Belediyemizin 2022 yılı bütçesi 172.993.450 TL İdi Ağustos ayı meclisinde 80.175.000 TL ek bütçe yapılarak toplam 2022 yılı bütçesi 253.168.450 TL oldu 2023 yılında da bütçe %61 lik bir artışla 407.842.850 TL olarak öngörülmüş.2023 yılı bütçesini Performans programı ile beraber değerlendirdiğimizde bu bütçenin ayni zamanda bir savurganlık bütçesi olduğunu ve sosyal Belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirmediğini görüyoruz. Performans programında yapılacak faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli olan kaynaklar açıklanmış. Tatbikî yıl içerisinde yapılan işlerin ve harcanan paraların takipçisi olacağız ”dedi.

Sosyal Yardımlar Bütçede Yetersiz

Gökdemir konuşmasında, “Belediyenin medya ilişiklerini koordine etmek ve Belediye tarafından yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için 9.500.000 TL ödenek ayrılmış. Buna karşılık maalesef sosyal market kart yardımı olarak 5.650.000 TL ödenek öngörülmüş. Belediyenin altyapı ve üst yapı çalışmalarının istenilen seviyeye getirmek, kentsel gelişimin sağlanması ve vizyon projelerin hayata geçirilmesi için 108.456.000 ödenek ayrılmış bu çalışmaların ve projelere harcanan paraların yıl içeresinde takipçisi olacağız. Faiz gideri için 8.000.000 TL ödenek ayrılmış vatandaşa verilecek bir tas sıcak çorba için ise maalesef 1.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yüzünden maalesef 2023 yılında da 3.250 hane sosyal yardıma muhtaç ama Belediyemizin bütçesinden 2023 yılında 2.615.000 TL kırtasiye gideri ve 1.300.000 TL temsil tören ve ağırlama giderine bütçe ayırırken sosyal yardıma muhtaç hane başına bir yılda sadece 2.769 TL ödenek ayırılmıştır. Ve sosyal yardımlar bütçede çok yetersiz kalmıştır.Ayrıca bu bütçede çiftçi yok, besici yok, eken diken üreten kesim yok, esnaf yok, gençler yok.”dedi.

“Yetkiyi Örtülü Ödenek Olarak Algıladık”

Meclisten talep ettiğimiz;80.000.000 TL lik Taşınmaz satışı gelirinin nelerin satılarak gerçekleşeceğini, Personel Giderleri başlığı altında Belediye Başkanına Yapılan Ödemelerde yer alan ve aylık 125.000 TL ye karşılık gelecek şekilde toplam 1.500.000 TL lik giderin açıklanmasını, Belediye Başkanı Maaşının yasalarla belli olmasına karşın bunun nereden kaynaklandığına yönelik sorularımız için ikna edici yanıtlar alamamış, maaş ile ilgili sorumuza “Başkana verilen ödeme yetkisi” şeklinde verilen açıklama ise tarafımızdan “örtülü ödenek” algısına neden olmuştur.

“Hazırlanan Bütçe Seçim Bütçesidir Red Verdik”

Pandeminin en can yakıcı döneminde Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı harcama toplamı 7.335.042,73 TL olduğu, geçtiğimiz yıl 7.945.000,00 TL pay ayrılmış iken 2023 senesinde 16.605.000.00 TL olarak %100 civarında artış öngörülmüştür. Yine Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi 2021 yılında 2.920.000,00 TL iken 2023 bütçesinde %243 lük artış ile 7.099.000,00 TL ye yükselmiştir. En fazla göze batan Harcama Kalemi olan 05.05 Sermaye Giderlerinde 2020 yılında 7.290.445,50 TL olarak gerçekleşmesi üzerine 2021 yılında 13.010.000,00 TL olarak bütçede yer almasına karşın 2021 Haziran sonuna kadar olan gerçekleşme sadece 365.800,00 TL olmasına karşın 2023 bütçesinde harcama tahmini nerede ise bütçenin %10 u olan 47.000.000,00 TL ile artış oranı %362 olurken 2022 harcamasına göre yaklaşık 128 kattır. Hazırlanan bu 2023 yılı Bütçe Tasarısı bize göre “Seçim Bütçesi” dir. Bu nedenle de Bütçe ve Performans Programına CHP Grubu olarak RED oyu kullandık.

10 Ekim’de Olağanüstü Toplanma Kararı

Gökdemir’in konuşmasında“Diğer taraftan verilen arada İmar Komisyonuna havale edilen gündemin 12. Maddesindeki “Üçpınar Mahallesi 81 Hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planına yapılan itiraz” ile ilgili olarak komisyonda bu konunun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için komisyonun geniş zamanda toplanmasını ve gerekirse Meclisin 10 gün içinde olağanüstü olarak toplanarak karar vermesi gerektiği, bu tür konularda emrivaki yapılmasının yanlış olduğu dile getirilmiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından acil olarak karar verilmesi yönünde yaptığı baskı gerekçesi ile itiraz sahibi Salih DANA ve Rifat DANA tarafından verilen dilekçede yer alan “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kesinleşmeden Uygulama Yapılamayacağı, Nüfus Hesaplarında hatalar, Alanın Depremselliği, kişiye özel ayrıcalıklı imar plan kararları, dere yatağının kapatılmış olması ve 18. Madde uygulaması yapılmadan yol imalatına başlandığı” gibi önemsediğimiz birçok konu planlar üzerinde değerlendirme yapma olanağı bulunmadan görüşülmesinde yapılan ısrar üzerine görüşme yapılmış olmasına rağmen, Belediye Başkanlığınca alınan bir karar ile konunun Komisyonda yeniden değerlendirmesine ve 10 Ekim 2022 Pazartesi karara bağlanmak üzere Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Tüm Meclis Üyelerimize teşekkür eder, Kentimiz için Belediye hizmetlerinin takipçisi olacağımızı, Halkımızın talep ve sorunlarını Meclise gündemine taşıyarak çözüm üretilmesine katkı sunacağımızı değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.”ifadeleri yer aldı. HABER: YOLDAŞ KOCAER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.