Balıkesir Merhaba Gazetesi

Dilin Edebi…

Dilin Edebi…
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
01 Ekim 2020 - 8:50

Dilin Edebi…

 

Allah’ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O’na hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla! “İsrâ, 52

Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.”İsrâ, 53

Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.”İsrâ, 54

Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.”İsrâ, 55

İnsanların birbirleri arasında  gizlice konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi teşvik eden kimselerin bu maksatla yaptıkları gizli konuşmalar bundan  müstesnadır. Kim bunu Allah rızası için yaparsa, elbette biz ona pek büyük bir  mükâfaat vereceğiz.” Nisa, 114

İmam Malik Yahya İbnu Said’den rivayet ettigine göre “Hz. İsa yolda bir domuza rastlar. Ona: “Selametle yoldan çekil!” der. Yanında bulunanlar: “Bunu şu domuz için mi söylüyorsun?” diye sorarlar. (O ise domuz kelimesini diliyle telaffuz etmekten çekindiğini ifade eder ve):

“Ben, dilimin çirkin şeyi söylemeye alışmasından korkuyorum!”  cevabını verir.” Muvatta, Kelam 4, (2, 985)

Ebu Ümâme ra anlatıyor, “Resulullah sav şöyle buyurmuşlardır,

Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.” [Ebu Davud, Edeb 7, (4800)

Peygamberimiz sav buyurmuşlardır,

Bedende hiçbir uzuv yoktur ki, Allâh’a, dilin lüzumsuz ve çirkin konuşmalarından şikâyet etmesin!” (Heysemî, X, 302)

Hz.Ali ra’nın rivâyetine göre Peygamberimiz sav bir hadiste şöyle buyurmuştur,

Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür.”

Bunu işiten bir bedevî ayağa kalkıp:

Bu köşkler kimler içindir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu.

Peygamberimiz Efendimiz sav;

Sözünü güzel ve hoş söyleyen, tatlı dilli, yemek yediren, oruca devâm eden ve gece herkes uyurken kalkıp Allah için namaz kılan kimseler içindir!” buyurdu. (Tirmizî, Birr, 53/1984; Ahmed, I, 155)

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları diline sahip olanlardan eylesin. ..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.