Balıkesir Merhaba Gazetesi

Eğitimsen: “Çocuk Hakları Ertelenemez Esnetilemez“

Eğitimsen: “Çocuk Hakları Ertelenemez Esnetilemez“
20 Kasım 2020 - 19:04

Eğitimsen: “Çocuk Hakları Ertelenemez Esnetilemez“

Balıkesir Eğitim Sen Şube Başkanı Halil İbrahim Kilciler Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ilişkin açıklamada bulundu.

ÇOCUKLARIN TEMEL HAKLARI TEHLİKEDE

Balıkesir Eğitim Sen Çocuk haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında 142 ülkenin imzası ile kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yıl dönümünde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ilişkin açıklamada bulundu. Balıkesir Eğitim Sen Başkanı Halil İbrahim Kilciler açıklamasında Türkiye’de ve tüm dünyada çocukların temel haklarının tehlike altında olduğunu dile getirerek, “ tüm dünyada her gün çocuk işçiliği, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuk, cinsel istismar, erken yaşta ve zorla evlendirilme, zorla çalıştırılma, temel besin maddelerine erişememe, bulaşıcı hastalıklar ve savaşlardan etkilenme gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. ”dedi.

HEM DEVLETİN HEM AİLELERİN GÖREVİ

Balıkesir Eğitim Sen Başkanı Halil İbrahim Kilciler çocukların hak ettiği bir hayatı yaşaması ebeveynlerin olduğu kadar devletin de görevidir dediği açıklamasında “ Türkiye’nin çocukları her türlü istismar ve ihmalden korumak, gereken yasal düzenlemeleri yapmak ve kurumları açmak için uluslararası sözleşmelerde imzası bulunmaktadır. ” diye konuştu.

CEZALAR YETERSİZ

Kilciler, “Ülkemizde çocuğa yönelik cinsel istismarın son yıllarda yaygınlaşmasının temel nedeni, boşanma komisyonu raporlarıyla tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsü ile evlendirilme isteği ve tecavüzcünün iyi eş olursa ceza almaması, tecavüzün hormonal bir hastalık kategorisine indirgenmesi, cinsel istismarı toplumsal bir sorun olmaktan çıkarıp münferit/bireysel adlı vakaya dönüştüren eril zihniyettir. Bu suça yönelik cezaların azlığı, ödüllendirme gibi cezalar, istismar mağdurunu suçlama; istismarı toplum nezdinde normal bir davranışa dönüştürmektedir. ”dedi.

PANDEMİDE ŞİDDET İSTİSMAR VE HAK İHLALLERİ ARTTI

Pandemi sürecinde Çocuk haklarına yönelik ihlallerin arttığı ve çocuklara şiddet uygulandığı, istismarda bulunulduğunu belirttiği açıklamasında Kilciler şöyle kaydetti:
“Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, çocukların da yaşam rutinlerini olumsuz yönde etkiledi. Çocuklar, doğalarına aykırı bir biçimde uzun süre evlerde kapalı kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Pandemi döneminde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin %27,8 oranında artmasıyla kendisini bir kez daha gösterdi.

UZAKTAN EĞİTİM SORUNLARI GÖRÜNÜR KILDI

 

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre çocukların Covid-19’dan hayatını kaybetme oranı oldukça düşük olsa da süreçten en çok etkilenenler yine çocuklar oldu. Önlemler dahilinde okulların kapatılmasından dolayı uygulanan uzaktan eğitim, eğitim sisteminin sorunlarının daha fazla görünür olmasına yol açtı. Çocukların büyük çoğunluğu; internet erişimi, bilgisayar, tablet, cep telefonu ya da uygun zaman ve mekân olmayışı gibi nedenlerle, eğitim hakkından mahrum bırakıldı. EBA üzerinden yürütülen canlı derslere katılım, bütün bu imkânsızlıklardan dolayı %15-20 dolaylarında kaldı. Anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale geldi. Çocuğun üstün yararı hiçe sayıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN TALEPLERİMİZ VAR

Türkiye Hükümeti, imzacı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere:
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 28 ve 29. maddeleri gereğince eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli her türlü alt yapının her bir çocuk için oluşturulmasını, Şiddete maruz bırakılan çocukların kolay erişebilecekleri destek ağlarının yaygınlaştırılmasını, Çalışan çocukların eğitim ve sağlığa ücretsiz erişimlerinin sağlanmasını, Çocuk istismarına evlilik yoluyla cezasızlık getiren yasa tasarısının yeniden gündeme alınmayacak biçimde iptal edildiğinin açıklanmasını, Medeni Kanun’da aile rızasıyla 17, mahkeme kararıyla 16 olan evlilik yaşının, koşulsuz şartsız olarak 18 yaş üzerine çekilmesini, Çocuklara karşı işlenen suçlarda çocukların yüksek yararının gözetilerek cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılmasını ve Çocuk hakları örgütleri ile iş birliği yaparak, uygulanabilir bütüncül bir çocuk koruma politikası oluşturulmasını acilen talep ediyoruz. Çünkü çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez!”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.