Balıkesir Merhaba Gazetesi

Eşlerin Özeli. ..

Eşlerin Özeli. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
01 Eylül 2022 - 7:16

Eşlerin Özeli. ..

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“ Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”Rum, 21

“……Onlar (eşleriniz), size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz……”Bakara, 187

Eşlerin mahrem hâlleri esnasında aralarında geçenleri, özel konuşmaları başkalarına anlatması haramdır. Bunlar, karı-kocaya emanet edilen, gizlenmesi gereken âile sırlarıdır. Bunları ifşa ve deşifre etmek, emanete hıyanettir.

Bu özel sırlar sadece konu sağlık problemleri, tıbbî zarûret halinde sadece ehline ve edep sınırları içinde açıklanabilir.

Peygamberimiz sav bir gün  namazdan sonra, ashâbına şöyle buyurmuştur,

“-Yerinizde durun! Acaba içinizde şöyle bir erkek var mı? Âilesinin yanına varınca kapısını kapatır, perdesini indirir. sonra da dışarı çıkar ve: «Ben karımla şöyle şöyle yaptım!» diye anlatır.”

Orada bulunanlar sustular. Sonra kadınlara yöneldi ve,

“-Sizden böyle konuşanlar var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine bir genç kız, Rasûlullah sav’in kendisini görmesi ve sözünü işitmesi için bir dizi üzerine dikilerek uzandı başladı konuşmaya,

“-Evet, vallâhi! Erkekler konuşuyorlar, kadınlar da konuşuyorlar!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah sav  şöyle buyurdu,

“-Böyle yapanın durumu neye benzer biliyor musunuz? Şüphesiz böyle yapan kimse, herkesin gözü önünde ihtiyaçlarını gideren, işlerini gören erkek şeytan ile dişi şeytana benzer.” (Ahmed bin Hanbel, II, 541; Ebû Dâvud, Nikâh, 50)

Ebû Said el-Hudrî ra’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah sav  şöyle buyurmuştur,

“Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah nezdinde mevkii en kötü olacak (başka bir rivayette ise, emanete hıyanetin en büyüğü) insanlardan biri, karısı ile beraber olduktan sonra, onun sırrını ifşâ edendir.” (Müslim, Nikâh, 123-124; Ebû Dâvûd, Edeb, 32; Ahmed bin Hanbel, III, 69)

Bir kadının, başka kadınların özelliklerini kocasına anlatması da haramdır. Sahabeden Abdullah bin Mes’ud ra’dan rivayet edilen hadiste  Peygamberimiz sav buyurmuşlardır,

“-Kadın, kadına çıplak dokunmasın! Sonra kadın, bir başka kadının özelliklerini kocası onu görüyormuşcasına anlatır da fitne ve fesada, bir kötülüğe sebep olur.” (Buhârî, Nikâh, 118; Ebû Dâvud, Nikâh, 43; Ahmed b. Hanbel, I, 380)

Bunları anlatan kişilerin dilleri, dinleyen kişilerin ise kulakları haram işlemiştir. Bugün başkalarının özel hayatlarının, mahrem konularının dinlenip seyredilmesi, kişiyi îmânen zaafiyete düşürür denilmiştir.  Bu özellikler, câhiliye döneminin özellikleri olduğu için Rasûlullah sav  bunlarla mücâdele etmiştir.

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları sırlarını tutanlardan eylesin

 

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.