Balıkesir Merhaba Gazetesi

HAYKOOP’TAN BAŞKENTE YAKIŞIR PROJELER

HAYKOOP’TAN BAŞKENTE YAKIŞIR PROJELER
26 Eylül 2014 - 0:08

Genel

02

 

Tarımın başkenti Balıkesirli çiftçiler, Haykoop önderliğinde Dünya’nın en prestijli Tarım ve Hayvancılık Fuarı EuroTier’e katılacak. Aile çiftçiliğinin önemine değinen Başkan Özen, Simental ırkının 7 yıl ödemeli sıfır faizle alınabileceğini müjdeledi.

160 ortağı bulunan Haykoop Bölge Birliği, 25 yönetici ve başkanı KOSGEB projesi kapsamında Dünyanın En Büyük Tarım ve Hayvancılık Fuarı olan Hannover EuroTier’e götürecek. Heyet fuar gezisinin ardından, alanında en önemli işletmelerden Hemme Milch Süt Çifliği’ni ziyaret edecek. Et ve süt hayvancılığı hakkında Avrupa standartlarının yakalanması hedeflenen geziye proje ortağı ile görüşülerek tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme temsilcileri de katılabilecek. Başkan Özen’in diğer önemli müjdesi ise aile çiftçiliği üzerine yapılan çalışmalar ve bu kapsamda yüksek verimli et ve süt üretmelerinden dolayı, karlı üretim için çiftliklerde olması gereken özel bir ırk Simental cinsi büyükbaş hayvanların Balıkesir’li çiftçilerle buluşması. Birlik, etçi-sütçü karışımı “Simental” ırkı, gebe-düve ithalatı için proje çalışması yaptı. Ön hazırlıkları biten projenin görüşmeleri bakanlık düzeyinde gerçekleşti ve ön talepler toplanmaya başladı. 11 Ekim tarihine kadar ön talepler tamamlanacak. ilk etapta tahmini olarak bin kadar gebe düve, ilk 2 yıl ödemesiz ve 7 yıl sıfır faiz şeklinde Ziraat Bankası kaynaklı ve en az 10 baş, şeklinde köylerde yaşayan çiftçilerimizle buluşacak.

HAYKOOP 160 KOOPETARİFİN ÜST BİRLİĞİ

Balıkesir’in tamamında ilçeleriyle beraber, köylerinde kurulu olan tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerine hizmet verdiklerini ve 160 kooperatifi bünyelerinde bulundurduklarını dile getiren Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen: “Bu kooperatiflerimiz köylerde köylülerimizin ürettiği sütleri toplama firmalara pazarlama ve yine köylerimize ihtiyaç duydukları ham madde temininde rol oynamaktalar. Yem gübre mazot gibi yada market hizmetleri gibi ihtiyaçları ne orandaysa, bunları kooperatifler vasıtasıyla karşılamaktalar. Bu kooperatiflerin bağlı bulunduğu üst birlik pozisyonunda olan Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği bünyesinde şu an itibariyle 160 tane tarımsal kalkınma kooperatifi mevcuttur. Üst birliğimizde bu kooperatiflerin çalışmalarında katkı sağlamak onların hizmet üretmelerine imkan tanımak, bu yönde politikalar sağlamak adına 10 yıldır görevdedir.”diyerek birliğin kapsadığı üye ve hizmet yapısını anlattı.

EN BÜYÜK TARIM FUARINI GEZECEKLER

Bu yaz ciddi bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını ve ilgili yerlere başvuru yaptıklarını belirten Başkan Özen, birlik ortağı kooperatif başkan ve yöneticilerini Almanya’ya götürerek sektör hakkında yerinde incelemeler yaparak tarım ve hayvancılık alanında Balıkesir’e daha donanımlı, bilinçli çiftçiler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ortaklarının yurt içindeki her türlü bilgi ve görgülerini geliştirici hizmetleri bu güne yerine getirdiklerine inandığını ifade eden Faruk Özen: ” Ancak yurt dışında özellikle kooperatifçiliğin kalesi olarak bilinen Almanya da kooperatifçiliğin nasıl yapıldığını, oralarda bu sistemin nasıl kurulduğunu, tarımdaki, tarım ekonomisindeki katkılarını yerinde incelemek üzere dünyanın bir numaralı hayvancılık fuarı olarak bilinen Hannover EuroTier Tarım ve Hayvancılık fuarını da bahane ederek bu fuara KOSGEB destekli bir proje talep ettik. Kooperatiflerin KOBİ olup olmadığı yönündeki tereddütlerden sonra projemiz uygundur denilerek kabul edildi.”

TARIM VE HAYVANCILIĞA YENİ BİR SES

Haykoop’un Balıkesir’de kooperatif yöneticileri ve başkanlarını Almanya’ya götüreceğini söyleyen Özen, “Övünç kaynağımız olan birinci projemiz bu. Öncelikle Hannover’e dünyanın her yerinden gelen hayvancılıkla ilgili son modern ekipmanların tanıtılıp satıldığı fuarda; başkan ve yöneticilerimizin bilgi ve görgülerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak olan geziyi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Bonn şehrine geçerek yine bize projemizde katkı sağlayan Alman Kooperatifler Federasyonu’nun Bonn şubesinde bir iş birliği toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada da Almanya’da bu ülke kooperatifçiliği ile iç ve dış sistemlerini inceleyerek kendimize örnekler alacağız. Bu örnekler doğrultusunda hem ülke hem de Balıkesir kooperatifçiliğine yeni bir ses ve soluk getireceğimizi sanıyorum.”dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ PROJEYE KATILABİLİR

Haykoop heyeti fuarın ardından yine Hannover yakınlarındaki özel bir işletmeyi gezerek bilgi alışverişinde bulunacak. Oldukça önemli olan projenin KOSGEB destekli ve 25 kişiyi kapsadığını dile getiren Özen, ayrıca katılımında söz konusu olduğunu belirterek: “Hayvancılık ve hayvan işletmeciliğinin Almanya’da nasıl yapıldığını bize en iyi gösterecek olan Hemme Milch süt çifliğide ziyaret edilerek, süt hayvancılığı hakkında Avrupa standartları, başkan ve yöneticilerimizce yerinde incelenecek. İşletmesinde çok büyük sayıda hayvan olmamasına rağmen işletmenin bir kenarında kendi ürettiği yoğurdu sütü kendi mamulüne çeviren bir tesisi olan ve örnek alınabilecek idari ve teknik yapısıyla bu tesisleri de inceleyerek gezimizi tamamlayacağız. Gezimiz 25 kişilik başvuru yapan heyetimizden oluşacak. Proje tüm Türkiye’ye açıldığı için ülkemizin her yerinden organizatör şirketimize müracaat edilmek suretiyle gezimize tarım ve hayvancılıkla iştigal eden tüm işletmecilerimiz katılabilecek. KOSGEB sitesinden gerekli evraklar tamamlanarak Balıkesirli işletmecilerimizin de bu geziye katılmasını arzu ediyoruz. Bu sayede daha geniş çevrelerin bu imkandan yararlanması Balıkesir’in tarım ve hayvancılık sektörüne kazanç olacağını düşünüyoruz.”diyerek projenin duyurulmasını bu açıdan oldukça önemsediklerini belirtti.

SİMENTAL IRKI 2 YIL ÖDEMESİZ 7 YIL VADELİ

Haykoop’un Almanya gezisinden sonra ikinci bir proje atağına geçtiğine değinen Başkan Özen, şu anda ön taleplerini topladıkları projeyi anlattı. Balıkesir ve ülkede iyi ırk hayvana dahil bir yönlenme başladığını kaydeden Özen: ” Daha verimli et ve süt verimi sağlayan hayvanlara bir merak oluştu ki doğrusu da budur. Irk ıslahı çalışmaların geç başladığı bir ülkeyiz ve bunu ithalatla kapatmayı düşünüyoruz. Bilindiği gibi ithalatı yapabilmek için bireyler arasında oldukça güçlükler var. Süt hayvancılığında ırklarda minimun 100, et ırkında ise 50 adet ithalat yapabilirsiniz. Buda ekonomik olarak mümkün görünmemekte. Bunu ancak büyük şirketler gerçekleştirebiliyor. Birliğimiz en az 10 baş düzeyinde, bireysel aile işletmelerimize ve çiftçilerimize, Avusturya’dan dünyanın en iyi ırkı olarak bilinen “Simental” ırkı, etçi-sütçü karışımı ırkı ile gebe-düve ithalatı için proje hazırlamaya başladı. Projemizin ön hazırlıkları ve görüşmelerini bakanlıkla yaptık. Böyle bir hizmeti tabana yayma konusunda aracı olacağımızdan memnun kaldılar. Ön talepler toplanmaya başladı. 11 Ekim tarihine kadar ön talepler tamamlanacak. Tahmini olarak bin kadar gebe düveyi ilk etapta ilk 2 yıl ödemesiz ve 7 yıl sıfır faiz şeklinde Ziraat Bankası kaynaklı ve en az 10 baş, köylerde yaşayan çiftçilerimizinde böyle kaliteli hayvanlar bakmaları hakkıdır diye düşündük. Bu hayvanlar sağlık sorunları yaratmamak ve yüksek et ve süt üretmelerinden dolayı karlı üretim için çiftliklerde olması gereken hayvanlardır. Bunları çiftçilerimize ulaştırma buluşturma çabasındayız. Bu projemiz bir aksilik yaşanmazsa yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleşmiş olacak. Bununda ön müjdesini paylaşmak istedik.”dedi.

2014 AİLE ÇİFTLİĞİ YILI KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler’ in geçen yıl 66.cısı yapılan genel kurulunda 2014 yılının uluslar arası aile çiftçiliği yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Farun Özen, bu alanda hem küresel hem ulusal hem de yerel bazda farkındalık yaratıcı etkinliklerin yapılması tavsiye edildiğini söyleyerek: ” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da sitesinde ciddi mesajlar yayınladı. Aile çiftçiliği çok önemlidir. Temel taş niteliğindedir. Tarım dışı istihdamın azaltılmasında şehirlere göçün önlenmesi ve şehir hayatının çarpıklarının önlenmesinde mutlaka köylünün köyünde doyması gerekiyor. Geçen yıl Belçika’da Avrupa Birliği Genel Kurulu’nda konu yine ele alındı. Türkiye’yi Et ve Süt Kurumu temsil etti. Orada yine birleşmiş milletlerdeki kararlar doğrultusunda aynı ifadeler kullanıldı. Ülkeler, tarım politikalarını aile çiftçiliği üzerine kurmalıdırlar. Ancak bu, büyük işletmeleri istemiyoruz bu işletmeler kapatılsın yada açılmasın demek değildir. Büyük işletmelerin Amerika ve Avrupa Birliği ülkerindeki ölçeği ne ise o ölçekte tutulmalıdır. Bu da %5 yada %10 arası büyük işletme ölçekleridir. Bizim ülkemizde de süt et üretiminde ve hayvan sayısında aile çiftçilerinin %90 ların altına düşmemesini umut ediyoruz. Bu anlamda bir çalışma başlattık.”

TARIMIN BAŞKENTİYSEK ÖNDER OLMALIYIZ

Geniş katılımla çalıştay toplantısı yapacaklarını ve bu toplantıdan beklentilerini ifade eden Haykoop Başkanı Özen: “Öncelikle çalıştay yapma kararı alarak Balıkesir’de kurum kuruluş, oda, birlik bütün meslek kuruluşlarının yetkililerini davet ettik. Bu çalıştayda aile çiftçililiğinin ölçeğini tespit edip, önemini elden geçirerek önündeki tehditlerin ne olduğunu, bu tehditlerin nasıl kaldırılıp fırsata dönüşeceğini konuşacağız. 21 Ekim 2014’de 1500 kişilik büyük bir katılımla, milletvekillerimiz, valimiz, Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kamu kurumlarının müdürleri, kaymakamlarımız hatta bakanımızı davet etik genel müdürler seviyesinde mutlaka katılıyorlar. Tarım Bakanımız programının müsait olması durumunda katılacağını söyledi. Bugün çalıştayda çıkardığımız sonuçları orada kamuoyu ve katılımcılarla paylaşacağız. Balıkesir den tüm ilgili kurumlara aile çiftçiliği ile ilgili yapılması gereken işleri politikaları tavsiye edeceğiz ve takipçisi olacağız. Şu anda görüştüğümüz tüm kurum ve kuruluşlar şu an bizimle hem fikir. Güzel bir sonuç çıkacağını ve birliğimizin organizasyonuyla Balıkesir’in tarım ve hayvancılığına ülkeye bir katkı sağlayarak yön vereceğimizi bu vesileyle de Balıkesir’de pek yapılamayan, ancak umut ettiğimiz, tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum ve kuruluşların birbiriyle kopukluğunu gidermiş olabilecek şansı yakalayacağız. Balıkesir olarak tarımın başkentiysek, Türkiye’ye Balıkesir’den çıkan fikirler, kanunlaşsın, tebliğ ve yönetmeliklerde yer alsın. İşte bu fikir balıkesir’den çıktı diye övünebilelim. Çünkü bize bu yakışır bunun eksikliğini hep hissettik böylece bu eksikliği de gidermiş olacağız.”şeklinde konuştu.

Haber: İsmail Koca

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.