Balıkesir Merhaba Gazetesi

Horozlar Öterse…..

Horozlar Öterse…..
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
59
10 Ekim 2019 - 8:08

“Yürüyüşünde mûtedil (hızlı-telaşlı değil, orta halli, vakarlı) ol, (konuşurken de) sesini pesden al (alçalt),çünkü seslerin en beti (çirkini) elbette eşeklerin sesidir.” Lokman, 19
Hz. Aişe rha vâlidemize “Nebî sav ne zaman kalkardı” diye sorulunca, hemen “horozun sesini duyunca kalkardı, “ demişlerdir. Buharî, Teheccüd, 7
Hz. Ebu Hureyre ra anlatıyor: “Resulullah sav “Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür.” Buharî, Bed’ü’lhalk 15; Müslim, Zikr 82, (2729); Ebu Davud, Edeb 115, (5102); Tirmizî, Da’avat 58, (3455).
Hz. Cabir ra rivâyet ediyor, “Resulullah sav “Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman, şeytandan Allah’a sığının. Çünkü onlar, sizlerin görmediklerinizi görürler.” Ebu Davud, Edeb, 105-106, (5103)
Hadislerde, horozların, köpeklerin ve eşeklerin sezgi güçlerinin, biz insanların sezgi güçlerinden daha fazla olduğunu ve üzerimize inmekte olan iyilikleri veya musibetleri bizden daha önce sezip sesler çıkarmak suretiyle iyi ve kötü tepki gösterdiklerini ve bunların acı acı sesler çıkarmağa başladıkları zaman üzerimize bir belânın ya da musibetin inmekte olduğunu düşünerek Hz. Allah cc’ye sığınmamız gerektiğini ihtar etmektedir.
Horoz diğer hayvanlardan farklı bir hususiyet taşır: Bilhassa geceleri ötüşünü belli periyodlarla yapar ve bunu hiç değiştirmez. Her gün fecirden önce ve fecirden sonra muntazam ötüşleri vardır. Gecelerin uzayıp kısalması onun fecir öncesi ve fecir sonrası periyodik ötüşlerini aksatmaz. Şafiîler, sabah vaktinin tayininde horozların ötüşünü esas almayı hükme bağlamışlardır.
Resulullah sav horozların bu muntazam ötüşlerinin tesadüfî olmadığını, İlahî irade ile melek tarafından uyarıldıklarını haber vermektedir. Belki horozlar seherde müekkel bir meleği görerek ötmektedirler. Öyleyse o sırada yapılacak dua da meleğin “amin” ile makbul olabilir. Böylece yapılan duanın kabul görme ihtimali artar.
Köpek havlaması ve merkeb anırmasına gelince; bu da şeytanın şerrinden Hz. Allah’a sığınmaya sevketmelidir. Bazı âlimler bu hadisten hareketle, günahların yanına Allah’ın gadabının indiğine, dolayısıyla öyleleri görülünce istiaze etmenin müstehab olduğuna hükmetmiştir. Günlük hayatını kulluk edebi içerisinde geçirmekle mükellef olan insan, şahid olduğu farklı tezahürlerin her birini Allah’ı hatırlamaya vesile kılıp zikir etmelidir. Horoz sesiyle Allah’tan lütfunu isteyecek, merkeb ve köpek sesiyle şeytandan istiazede bulunacaktır.
İmam Gazâlî, Eyyühe’l-Veled adlı eserinde kısaca şunları rivayet etmektedir, “Ey oğul, gece teheccüd namazını ihmâl etme. Seherlerde istiğfârı aslâ terketme. Rasûlullâh Efendimiz sav “Üç ses vardır ki Allâhü Teâlâ onları sever: Horoz sesi, Kur’ân-ı Kerîm okuyanın sesi ve seher vakitlerinde istiğfâr edenin sesi” buyurmuşlardır. “Horoz, melekleri görünce öter. Bu sırada yapılan duâ makbuldür. Kur’ân-ı Kerîm okumak ise Cenâb-ı Hak’la konuşmak demektir. Fazileti âşikârdır. Seher vakitleri ise kalbin dünya meşguliyetlerinden en boş (en temiz) bulunduğu, şeytan vesveselerinin az olduğu vakittir.
“Onlar geceleyin pek az uyurlardi.”Zariyat, 17
“Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.”Zariyat, 18
“Tâbiîn’den Süfyân-ı Sevrî ks şöyle der, “Allâhu Teâlâ seher vakitlerinde esen bir rüzgâr yarattı. Bu rüzgâr o vakitte yapılan zikirleri ve istiğfârları Hak Teâlâ’ya götürür. Gecenin evvelinde Arş-ı A‘lâ’nın meleklerinden biri seslenir. “Âbidler kalksın. Âbidler kalkıp Allâhu Teâlâ’nın dilediği kadar namaz kılarlar. Sonra gecenin ortasında bir daha seslenir.
“Kanitîn (Rabb’inin tâatinden aslâ ayrılmayanlar) kalksınlar. Onlar da kalkar ve seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti olunca melek yine seslenir. “İstiğfâr edenler kalksınlar. Onlar da kalkıp istiğfâr ederler.”
Seher vakti gecenin en faziletli zamanıdır. Peygamberimiz sav “Geceleyin bir koyun sağacak müddet de olsa namaz kıl” buyurmuştur. Yani hiç değilse iki yahut dört rek’ât namaz kıl demektir.
Rabbimiz bizlere ve tüm ümmete geceleri ihyâ etmeyi nasip eylesin. …

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.