Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hz. Sâre’ye Verilen Müjde. .

Hz. Sâre’ye Verilen Müjde. .
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
20 Kasım 2021 - 9:00

Hz. Sâre’ye Verilen Müjde. .

“İbrâhim’in karısı da ayakta durmuş dinliyordu; bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshâk’ı, İshâk’ın ardından da Yakûb’u müjdeledik.” Hûd sûresi, 71

Hz. İbrahim as ve akraba  olan Hz. Lût  as aynı dönemin peygamberleridir. Hz. Lût as’in kavmi eşcinsellik sapıklığına tutulmuş ve ilâhi gazabı üzerlerine çekmişlerdi. İşte Hz. Lût as’a kavminin helâk olacağını bildirmek ve bunu infaz etmekle görevli bir grup melek önce Hz. İbrahim as’ın evine gelirler. Bunlar insan suretinde, genç delikanlılar görünümünde idiler. Önlerine konulan yemeği yemeyince Hz. İbrahim as onların normal insan olmadıklarını anladı ve korkuya kapıldı. Hz. Sâre’de onlara ayakta hizmet ediyordu. Melekler de ona İshâk’ı dünyaya getireceğini, daha sonra da torunu Yakub’un doğacağını müjdelediler. O tarihte Hz. İbrâhim as müfessirlerin belirttiğine göre 120, karısı Hz. Sâre de 90 yaşlarındadır.

***

“Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjde ile gelip, “selâm” dediler. O da “selâm” dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce, tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar; “korkma biz Lût kavmine gönderildik” dediler. İbrahim’in (hizmet için) ayakta duran karısı (Sâre) güldü. Biz de ona İshak’ı ardından da torunu Ya’kub’u müjdeledik. Kadın “vay başıma gelene” dedi, “Ben yaşlı bir kadın, şu kocam da yaşlı bir adam iken ben mi çocuk doğuracak mışım? Bu doğrusu şaşılacak bir şeydir.” Melekler: “Ey evin hanımı! Allâh’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, Allâh’ın işine nasıl şaşarsın? O Allah, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur” dediler.”  Hûd, 11/69-73

***

Sonuç olarak kısır bulunan Hz. Sâre ay halinden de kesildiği bir dönemde yüce Hz. Allâh’ın dilemesi ile Hz. İshak as’ı doğurmuştur. Nitekim Mücâhid ve İkrime, çocuk müjdesi haberini alan Hz. Sâre’nin gülmesini “ay hali oldu” şeklinde tefsir etmişlerdir. Çünkü “güldü (dahike)” fiili arapça da kadınlar hakkında bu anlamı da kapsamaktadır. Ancak çoğunluk İslâm âlimleri buna “bilinen sevinç gülmesi” anlamı vermişlerdir.  Kurtubî, el-Câmi’, Beyrut 1408/1988, IX, 45.

Hz. Sâre’nin meleklerin yanında ayakta durması, misafirlerine hizmet içindir. Bazı müfessirler onun tesettürlü olduğunu, ayrıca melekleri görünce ayağa kalktığını söylemişlerdir. Kurtubî, Cami’, IX, 45

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara hayırlı nesiller nasip eylesin. .

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.