Balıkesir Merhaba Gazetesi

‘’Kıyı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler İptal Edilmelidir !’’

‘’Kıyı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler İptal Edilmelidir !’’
15 Haziran 2022 - 13:22

‘’Kıyı Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler İptal Edilmelidir !’’

 

Balıkesir Mimarlar Odası Şube Başkanı Betül Dikici  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Nisan 2022 tarihinde “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin açıklama yaptı.

 

‘’KIYILARIMIZ OTEL VE KONUTLAR İLE YOK EDİLİYOR’’

Dikici konuşmasında: ‘’Bu düzenlemeyle, aynı yönetmelik yayımlandığı tarihten bugüne onuncu kez değiştirilmiş oldu. Yapılan düzenlemeyle; yararlanılmasında kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmanın önü açılmakta, planlama bütünlüğünü yok sayılarak kaçak yapılaşma teşvik edilmektedir. Balıkesir iki denize kıyısı olan bir kentimiz… Ama kıymetini bilemiyoruz. Tıpkı Çanakkale ve Muğla gibi.. Ne yazıktır ki Marmara kıyılarımız organize sanayi alanları ile Ege kıyılarımız ise otel ve konutlar ile yok ediliyor’ ’dedi.

‘’GÜVENCE ORTADAN KALDIRILMAKTADIR’’

Balıkesir Mimarlar Odası Şuba Başkanı Betül Dikici  : ‘’Anayasa’nın 43. Maddesinde kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, kıyılardan, kıyıların kara yönünde devamı olan ve onu çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararının gözetileceği ve koşullarının yasayla düzenleneceği hükmü devre dışı bırakılarak kıyılarla ilgili anayasal güvence ortadan kaldırılmaktadır. Yönetmeliğe eklenen yeni bent, imar planı ile imar ve koruma mevzuatına aykırılık taşıyan kullanım ve yapılaşmaların bulunduğu kıyılarda, geniş bir imar affına olanak sağlamaktadır. Yapılan değişiklikle son günlerde kamuoyuna yansıyan ve basında da geniş yer verilen; Kıyı Kanununu açıkça ihlal eden turizm tesisi inşaatlarının meşru hale getirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır’ ’dedi.

‘’KAMU DENETİMİ DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR’’

Dikici : ‘’Kıyı kenar çizgisinin tespitinde eşitlik ilkesi yok sayılarak kamu denetimi devre dışı bırakılmaktadır. Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik kapsamında kıyı kenar çizgisinin tespit, onama ve ilan süreci; kamu denetimine açık ve aleni olarak yürütülmektedir. Yapılan düzenleme ile kamu görevlilerinden oluşan komisyonun doğal sınırlara göre yaptığı bu tespitler kimler tarafından hazırlanacağı belli olmayan teknik raporlara göre değiştirilebilecektir. Ayrıca; kıyı kenar çizgisinin yenilenmesi ve kıyılarda yapılaşma alanın genişlemesi durumunda, mevcut tesislerin oluşan yeni imar koşullarına uygun olarak yenilemelerinin önünü açmaktadır’ ’dedi.

‘’KIYILARIN KORUNMASI AMACIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ’’

Dikici son olarak : ‘’Sonuç olarak; Kıyı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yapılaşma olanaklarının arttırılarak özel mülkiyete devredilmesi amacı taşımaktadır. Böylelikle, kıyılarda telafisi güç veya olanaksız zararların doğması, kıyı alanlarının daralması, kıyılardan kamunun yararlanması olanağının ortadan kaldırılmasının sağlanacağını değerlendirmekteyiz. Bu nedenlerle Anayasa, yasa ve yönetmelikle ortaya konan kıyıların korunması, eşit yararlanılması, kamuya açık ve kamu yararı taşıması ilkelerine aykırılık taşıyan Yönetmelik değişikliği düzenlemesinin iptali amacıyla dava açılmıştır. Mimarlar Odası olarak; kıyıları yapılaşmaya açan tüm düzenlemelerin ve uygulamaların iptali gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve kıyıların korunması amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz’ ’dedi.

Haber: Nursima Akyürek

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.