Balıkesir Merhaba Gazetesi

‘Mimar Mühendis Ve Şehir Plancılarının Emeği Var’

‘Mimar Mühendis Ve Şehir Plancılarının Emeği Var’
11 Mayıs 2022 - 16:11

‘Mimar Mühendis Ve Şehir Plancılarının Emeği Var’

 

Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonuna ilişkin açıklama yaptı.

 

‘’KAPSAMLİ BİR ÖNERİ SUNULMADI’’

Dikici : ‘’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonunun mayıs ayı içerisinde üçüncü ve muhtemelen son toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Şimdiye kadar yapılan iki toplantıda taleplerimiz göz ardı edilmiş, kapsamlı bir öneri veya çözüm sunulmamıştır. Kamuda çalışan teknik hizmetler sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları yok sayılmıştır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedir.

‘’CİDDİ BİR SATIN ALMA GÜCÜ KAYBI’’

Dikici sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları, sorumlulukları ve ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. Ancak, özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin gün geçtikçe erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

‘’YAŞAMSAL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR’’

Betül Dikici : ‘’Ülkemizdeki kriz ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar her geçen gün arttıkça mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşamsal ihtiyaçları bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple kamudaki meslektaşlarımız da üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir’ ’dedi.

‘’SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ’’

Dikici: ‘’Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının “ek göstergeleri”’nin yükseltilmesi şarttır. Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca yaşayacakları bir düzeye yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400 arasında yükseltilmelidir. Unutulmamalıdır ki yok sayılan mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendilerine karşı alınan bu tavra karşı sessiz kalmayarak tüm demokratik zeminlerde karşılık verecek ve sorumlularından hesap sorana kadar mücadele edecektir. Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının en temel hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz!’’dedi.

Haber:Nursima Akyürek

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.