Balıkesir Merhaba Gazetesi

Mimarlar Odası “Kamu Ve Çevre Yararına Aykırı Düzenlemeler İptal Edilmeli!”

Mimarlar Odası “Kamu Ve Çevre Yararına Aykırı Düzenlemeler İptal Edilmeli!”
21 Haziran 2022 - 12:29

Mimarlar Odası “Kamu Ve Çevre Yararına Aykırı Düzenlemeler İptal Edilmeli!”

 

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yazılı bir açıklama yaptı. Mimarlar Odası açıklamasında, “Bazı hizmetler hakkında kanun dahil olmak üzere pek çok Kanunda değişiklik getirildiğini belirterek ,özelleştirme konularına değindi.

 

“Kâr etme amacıyla faaliyet gösteren özel şirketlerin doğa ve çevre yararını dikkate alması beklenemez”

7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemelere değinen Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici konuya ilişkin şunları söyledi: “ Hizmetler Hakkında Kanun dahil olmak üzere pek çok Kanunda değişiklik getirmektedir. Bu değişikliklerin önemli bir bölümü, çevre ve kıyı alanlarının kamu denetiminden çıkarılarak yap-işlet-devret modeliyle özelleştirilmesini içermektedir.“2872 sayılı Çevre Kanunu”na getirilen düzenlemelerle; Belediyelerin çevre kirliliğini önleyici tesisleri verilen süre içerisinde kurmamaları durumunda, bu tesisleri yapma yetkisi Bakanlığa devredilmektedir. “3996 sayılı Kanun” ve “7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile ilgili Kanun”da; Kıyı Kanunu kapsamındaki korunan alanlarda çevre kirliliğini önleyici atık su, atık bertaraf ve atık geri kazanım tesisleri ile mapa ve şamandıraların yapımı, işletilmesi ve bakımının özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi düzenlenmekte, bu faaliyetleri özel şirketler kurarak gerçekleştirme yetkisi ise Bakanlık tarafından Türkiye Çevre Ajansı’na verilmektedir. Ayrıca, Çevre Ajansı’na depozito düzenlemeleri yapabilme hakkı tanınmaktadır. Kâr etme amacıyla faaliyet gösteren özel şirketlerin, kamusal hizmetleri toplum, doğa ve çevre yararını dikkate alarak yerine getirmesi beklenemez.”

Açıklamada Kıyı Kanununa Dikkat Çekildi

“Kamunun denetiminden çıkarılarak ticarileştirilen kıyılar, bilimsel yeterliliği olmayan özel şirketlerce yönetilmesi sonucu örneklerine sıkça rastladığımız şekilde ekosistemlerinin bozulmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Anayasa’nın 43. Maddesine ve Kıyı Kanunu’na göre ise; kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, kıyıların öncelikle kamu yararı gözetilerek korunması ve herkese eşit ve serbest olarak kullandırılması esastır. Yapılan düzenlemeler açıkça, Anayasa ve Kıyı Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırıdır.“

“Sorunlar Çözümsüz Bırakılmakta”

“4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun”da yapılan düzenlemeler; gerekçede belirtilen uygulamadaki sıkıntıları gidermek yerine, kâr amacıyla faaliyet gösteren firma sahiplerinin lehine değişiklikleri içermektedir. Oysaki mevcut sistem içerisinde proje ve uygulama denetçileri, yardımcı kontrol elemanları, şantiye şefleri ve laboratuvar denetçileri olmak üzere çok sayıda mimar ve mühendis bulunmaktadır. Sistem içerisindeki mimar ve mühendisler, düşük ücretlerle çalıştırılmaları, denetleme esnasında yanlış uygulamaları görmezden gelmeye zorlanmaları ve yanlış uygulamaların tek sorumlusuymuşçasına cezalandırılmaları gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Yapılan değişiklikler, sistemin sağlıklı işlemesine yönelik bir düzenleme içermemekte ve sayılan sorunları da çözümsüz bırakmaktadır. Mimarlar Odası olarak; 7410 SAYILI TORBA KANUN’daki kıyı ve çevre alanlarını tehdit eden, yaşanabilir çevre hakkını engelleyen ve kamu yararına aykırı düzenlemelerinin iptali için çağrıda bulunuyoruz.”Haber: Nursima Akyürek

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.