Balıkesir Merhaba Gazetesi

MUHAMMED BİRGİVİ

MUHAMMED BİRGİVİ
02 Ocak 2015 - 0:12

Genel

1521 yılında, Kepsut Dektaşlar köyünde dünyaya geldi. 1573 yılında İzmir’in Birgi kasabasında vefat etti. Kabri İzmir İli, Ödemiş İlçesi Birgi kasabasında bir tepe üzerindedir. İlim yolunda yapmış olduğu mücadeleden ve başarılarından, dolayı İslam âleminin saygı duyduğu bir kişi haline gelmiştir. Kendisinin VELİ olduğu sanılmaktadır.

Muhammed Birgivinin babasının adı Ali’dir. Babasının mezarı Balıkesir-Baş çeşme mezarlığında bulunmaktadır. İlk derslerini, devrin meşhur müderrislerinden olan babasından almıştır. Yüksek tahsil için İstanbul’a gelip, Semaniyye Medresesine yerleşerek, Burada Müderrislik yapan Ahizade Mehmet Efendiden ve Kadıasker Abdurrahman efendi gibi âlim kişilerden ders alır. Büyük bir şevkle ve gayretle medreseden mezun olup, Parlak bir başarı ile icazet imtihanlarını vererek, MÜDERRİSLİK rütbesini kazanır. Bundan sonra İstanbul’un değişik medreselerinde Müderrislik yapar. Bu vazifesi sırasında BAYRAMIYYE tarikatının şeyhlerinden olan, Abdurrahman Karamani’ye talebe olup, onun sohbetlerinde bulunarak, tasavvufta da yetişir.

Bir müddet Edirne’de, Kassam-ı Askeri (miras taksim eden kadılık) vazifesi yaptı. İstanbul ve Anadolu’da birçok vaazlar verdi. İkinci Selim Hanın hocası, Atullah Efendi, kendisinin ilminden yıllarca faydalandı. Zamanın Şeyhül-İslam ve Sadaret hocalarının sohbetlerine katıldı. Sadaret tarafından İzmir Ödemişte yaptırılan Medresenin Baş Müderrisliğine tayin edildi. Bu medresede yetiştirdiği talebeler ve yazdığı eserlerle ün yaptı.         Eserleri ve düşünceleri, günümüz insanlığına hala ışık tutmaktadır.

Haramlardan sakınmanın önemini, İslam’ın geniş şefaatini ve dünyanın faniliğini çok iyi anladığından, dinin emirlerinden asla taviz vermezdi. Zamanın müderrisleri ile yazılı ve sözlü münazaralara girerdi. Hak bildiğini, ilmi delilleri ile birlikte söylemekten hiç çekinmezdi. Bir gün, bir icraatından dolayı İstanbul’a giderek, Sadrazam Mehmet Paşaya dahi nasihatte bulunmuştur. İslami ilimdeki gerçekçi tavrını, her ortamda ve her mekânda cesaretle söylemesi onu başarıya götürmüştür.

Yazdığı 30 civarındaki eserler, zamanın medreselerinde ders olarak okutulmuş ve saray külliyesi kayıtlarına girmiştir. Bu eserlerinden en önemlileri VASİYETNAME ve NASİHAT NAME isimli eserleridir. Kendi el yazması bu kitapların çoğu, Süleymaniye kütüphanesi, Lala İsmail kısmı 706 numarada, Osmanlıca-Türkçe olarak kayıtlı bulunmaktadır.

Muhammet Birgivi adına, Balıkesir bahçeli evlerde bir cami yapılmıştır. Ayrıca Gündoğan mahallesinde yeni açılan ortaokula adı verilmiştir. MUHAMMET BİRGİVİ Ortaokulu Müdürü Mehmet Efe başta olmak üzere, bütün okul öğretmenleri, okulu en başarılı okullar arasına çıkarmayı hedeflemektedirler. Bu Ortaokulumuzu yeniden yapmayı, Balıkesirli hayırseverlerden Yakup Akdeniz ve eşi üstlenmişlerdir. Muhammet Birgivi adına birçok cami, külliye, okul ve kütüphane bulunmaktadır. Hayatında yardımseverliği ile tanınan bu muhterem zatın, ismi de yardımlara ve hayırlara vesile olmaktadır. Ruhları şad olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.