Balıkesir Merhaba Gazetesi

Nasıl Sabahladın…

Nasıl Sabahladın…
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
06 Ocak 2022 - 8:13

Nasıl Sabahladın…

Bismillahirrahmanirrahim.

“Ey huzura kavuşmuş insan (nefis )! Sen O´ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”(Fecr, 27-30)

“Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. (Beyyine, 8) Peygamberimiz sav buyurmuşlardır, ”Cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki onların kalpleri kuş kalbi gibi (rakîk ve güven içinde)dir.” (Müslim, Cennet 27. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 331)

Rivâyete göre Peygamberimiz sav sahâbeden  Hârise ra’ya  sordular: “-Yâ Hârise! Nasıl sabâhladın?”  Hz.Hârise ra “-Hakîkî bir mü’min olarak!” cevâbını verdi.  Bu defâ Peygamberimiz sav  “-Yâ Hârise! Senin îmânının hakîkatinin delîli nedir?” dedi.

Sahâbeden  Hârise ra “-Yâ Rasûlallâh! Nefsimi dünyâdan çektim. O kadar ki dünyânın taşı ile altını, çamuru ile gümüşü, (gam ile sürûru) bana müsâvî oldu. Gecelerimi uykusuz (istiğfar, teheccüd) , gündüzlerimi susuz geçiriyorum. Öyle bir hale geldim ki, cennet ehlinin selamlaşmasını ve cehennem ehlinin birbirinden kaçışını görür gibi oldum. Şimdi Rabbimin arşını âşikâr bir şekilde görür gibiyim…” der.

Bunun üzerine Peygamberimiz  Allâh Rasûlü sav  “-Tamam yâ Hârise! Gönlünü bu hâliyle muhâfaza et! İşte istikâmet budur!” buyurdular. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 57) Hadiste sahâbenin   Hz. Allâh cc’dan râzılığı ve O’na teslîmiyyeti vardır. Böylece hak yolunda insanın varabileceği en yüce makâm olan Hz. Allâh cc’nün kulundan râzı olmasıdır.Rabbimiz bizleri ve tüm inananları Razı olduğu kullarından eylesin

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.