Balıkesir Merhaba Gazetesi

Şehitler ve ……

Şehitler ve ……
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
20 Haziran 2019 - 9:23

 

 

 “Allâh yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlamazsınız.” Bakara, 154

Şehitlik mertebesi, bir mü’minin bu dünyâda ulaşabileceği en son ve en ulvî makamdır. Cennetin en aşağı derecesi bile dünyânın tamâmından daha hayırlıdır.  Bu nedenle şehît, bu makâmın ulvîliği ve cennetteki mükâfâtının büyüklüğü sebebiyle dünyâya tekrar tekrar dönüp defâlarca şehît olmayı ister.

Peygamberimiz sav “ Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim.” Buyurmuştur. Buhârî, Îman, 26; Müslim, İmâre, 103, 107

Sa’d bin Ebî Vakası ra “Resûlullâh sav bize namaz kıldırırken bir kimse geldi. Safa girince,

«Allâh’ım, bana sâlih kullarına verdiğinin en fazîletlisini ver!» diye duâ etti. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz sav namazı bitirince: «Az önce duâ eden kimdi?» diye sordu. O zât:“Bendim yâ Resûlallâh!” dedi. Allâh Resûlü:”Öyleyse atın çökertilecek ve Allâh yolunda şehît edileceksin.” buyurdu. Hâkim, I, 325/748                                            Peygamberimiz  sav Efendimiz ashâb arasında ayağa kalktı,

            “Allâh yolunda cihât ve Allâh’a îmân etmek, amellerin en fazîletlisidir.” diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam kalkıp:“Yâ Resûlallâh! Şâyet Allâh yolunda öldürülürsem, bu benim günahlarıma keffâret olur mu?” diye sordu. Resûlullâh sav ona, “Evet, şâyet sen sabrederek, ecrini sâdece Allâh’tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allâh yolunda öldürülürsen, günahlarına keffâret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibrîl söyledi.” buyurdu. Müslim, İmâre, 117; Tirmizî, Cihâd, 33 Ve “Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allâh mağfiret eder.” buyrulmuştur. Müslim, İmâre, 119

Kuran-ı Kerîm’de,

            “Allâh yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar diridirler! Allâh’ın lutuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde Rableri yanında rızıklara nâil olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehîd kardeşlerine de hiçbir keder ve korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar, Allâh’tan olan bir nîmeti, bolluğu ve Allâh’ın, mü’minlerin ecrini zâyî etmeyeceğini müjdelerler.” Âl-i İmrân, 169-171

Kıyâmet günü şehîtler, vücutlarından henüz yeni yaralanmışçasına akan taze kan ve bu kanlardan etrâfa yayılan misk gibi güzel bir koku ile tanınırlar. İnsanlar onların fazîlet ve şereflerine şâhitlik ederler. Bu sebeple şehîtlerin mübârek kanı ve cenâzesi yıkanmaz.

Peygamberimiz sav, Hz. Allah cc’nün şehîtlik esnâsında kullarına gösterdiği kolaylığı şöyle ifâde buyurur:“Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehîd olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.” Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 26; Nesâî, Cihâd, 35; İbn-i Mâce, Cihâd, 16

 

Rabbimiz tüm şehitlerimize ve Muhammed Mürsi’ye Peygamberimiz sav ’ in müjdeleriyle muamele eylesin ….

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.