Balıkesir Merhaba Gazetesi

SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele’de Bilgilendirme Ve Rehberlik Yapıyor

SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele’de Bilgilendirme Ve Rehberlik Yapıyor
08 Eylül 2021 - 15:46

SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele’de Bilgilendirme Ve Rehberlik Yapıyor

Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıtdışı istihdamla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütüyor. SGK İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk, basın ziyaretleri ile bilgilendirme ve rehberlik hizmetine başladıklarını belirtti.

“DUYUYOR VE DUYURUYORUZ”

SGK İl Müdür Yardımcısı Bayram Öztürk,ziyaretler kapsamında önceki gün Balıkesir Gazeteciler Ve Yazarlar Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve MERHABA gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kamil Akyürek’i ziyaret etti.Akyürek kayıtdışı istihdamla mücedele konusunda devlet destekli teşviklere dikkat çekerek, medya sektörününde bu konuda duyarlı olduğunu söyledi.

 Hertürlü Riske Karşı Sosyal Güvenlik

2021 Yılı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Bilgilendirme Ve Rehberlik çalışmaları sürüyor.Sosyal güvenliğin, Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde yer alan “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alındığını söyleyen Müdür Öztürk, Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülük. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçladığını söyledi.

Öztürk “İstihdama Teşvik”

Kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının önemli olduğunu belirten Öztürk, “ Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sadece denetim faaliyetleri yürütülmemekte aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yoğun ve yaygın faaliyetler yürütülmekte.Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendiriliyor”dedi.

“Hak ve Yükümlülükler Yeterince Bilinmiyor”

Kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmamaları diyen Öztürk, “ Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kurumun denetim ile temel amacı işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır.”

Çalışan Üzerindeki Etkileri

“Kayıt dışı istihdamın çalışan üzerindeki etkileri; Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur.Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz.İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. İş kazası ve meslek hastalığı halinde haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir. Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun kalırlar. İhbar ve kıdem tazminatı, yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.”

“Kayıt dışı istihdamın işveren üzerindeki etkileri”

Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riski de vardır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.  Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur. Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar.  Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar.İşyerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır.

Ölçek ekonomilerden yararlanılamadığından büyüyemezler, marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansları azalır. Çalışanlar Kayıt dışı istihdam edildiklerini düşündüklerinde veya kayıt dışı çalıştırıldığında Sosyal Güvenlik Kurumuna; Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi üzerinden “ALO 170”i 7 gün 24 saat arayarak, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezine şikâyet yolu ile başvurabildiği gibi her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden Kurumumuza bildirimde bulunabilirler.”

Devlet Destekli Teşvikler

“Kurumumuz tarafından işverenlere sağlanan veya işverenlerin yaralanabileceği 22 tane sigorta prim teşviki mevcuttur. Bu teşvikler ise şunlar;5 Puanlık Prim İndirimi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Sigorta Primi Teşviki, Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Göre Sigortalı İşçi Çalıştıran İşverenlere Yönelik

Uygulanan Sigorta Prim Teşviki ,Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için İşverenlere Uygulanan Sigorta Primi teşviki, Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayan Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik, ayrıca İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Teşvik”

22 Tane Sigorta Prim Teşviği Bulunuyorlar

“Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinde Uygulanan Teşvik, Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Prim Teşviki, İlave İstihdam Desteği, Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik, Genç Girişimci Desteği, 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılara Yönelik 5 Puanlık İndirim, Asgari Ücret Desteği, Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi   Teşviki, Normalleşme Desteği, İstihdama Dönüş Prim Desteği, Artı İstihdam Prim Desteği, Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi”Nursima Akyürek’in Haberi

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.