Balıkesir Merhaba Gazetesi

SİZLER ÖNEMLİSİNİZ DEĞERLİSİNİZ

SİZLER ÖNEMLİSİNİZ DEĞERLİSİNİZ
08 Haziran 2015 - 0:04

Genel

ÇOCUKÇA Sayfamızda öğrencilerimiz için yerel yöneticiler ve muhtar Kimdir sorularına yanıt bulan cümleler okuyacaksınız. Sevgili öğrenciler haftaiçi her gün size özel ve sizin için hazırlanan ve büyüklerinizin de beğeni ile okuduğu sizin ağzından yazılan cümleler, Çocukça sayfasının can damarları.

Bugün bizden size yazılan ve merak edilen derslerinize konu olan ve çoğu zaman onlarla sohbet imkanı bulan fakat asıl görevi nedir? Tam olarak bilemediğiniz muhtarlar ve yerel yöneticilere dair bilgiler bulacaksınız. Yine sevgiyle ve ilgi ile okuyacağınızı tahmin ettiğimiz yazılarımızı keyifle okumanızı dileriz.

Çocukça sayfasında sizlerle birlikte eli kalem tutan miniklere sayfa açmaktan bizlerde çok mutluyuz. Sizlerin de ‘Gazeteye çıktım. Gerçekten çıkacak mıyız diye gülümseyerek söylemlerinize bizler çoğu zaman ortak olduk, tanık olduk. Elbette ki mutluluğun en güzelini hak eden siz değerli yavrularımıza, çocuklarımıza bizlerde sayfalarımızda yer verecek istek ve düşüncelerinize değer vereceğiz. Sizler önemlisiniz geleceğin en güzel gülümseyen yüzleriniz…

MUHTAR KİM?

Sosyal Bilgiler dersinde Belediyenin görevleri, Muhtar Kimdir? gibi konuları işlediniz. Şimdi bu konuları kısaca hatırlayacak olursak;Muhtarlar vatandaşın taleplerini yerel yöneticilere götüren bir köprüdür. Muhtarlık Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Muhtar adını verdiğimiz bu yönetici seçimle iş başına gelir ve beş yıl süre ile görevinin başında bulunur. Muhtar hem yerel yönetimden hem de merkezi yönetimden sorumludur. Devletin mahalle yada köyde ki (büyükşehirler birlikte köyler mahalle olmuştur) en yetkili temsilcisidir. İhtiyar heyeti ile çalışmalarını yürüten köy ve mahalle muhtarlarının bazı görevleri birbirinden farklıdır.

Mahalle muhtarı

*Sandık seçim listelerini ilan eder.

■Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlar.

■Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili kurumlara bildirir.

■Askerlik çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip eder.

■Nüfus cüzdanı örneği düzenlemek.

■Nüfus cüzdanını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli belgeleri hazırlamak.

■Mahallede yürütülen hizmetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek.

■Okul çağına gelen çocukları tespit etmek ve okula devamının sağlanmasında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

İHTİYAR HEYETİ

Mahalle muhtarı ile birlikte çalışan ihtiyar heyetinde ihtiyar sözcüğü yaşı anlamında kullanılmamıştır. Muhtarlıkta yetkili kişi anlamına gelir.

     Merkeze bağlı yönetim biriminin ildeki temsilcisi VALİ ve ilçedeki temsilcisi KAYMAKAM devlet tarafından görevlendirilir.

BİLGİ KUTUSU

Belediye teşkilatında belediye meclisi ve belediye encümeni hazır bulunur. Ayrıca Fen İşleri, Yazı İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi bölümler bulunur.

İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

*Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

*Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

*Gecekondu Kanununda Belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

*Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN bazı GÖREVLERİ NELER?

* İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

*Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

*Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak ve yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen ve her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

*Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. (YENİ DÜZENLEME)

Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

“Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme altyapısını yapmak ve işletmek.” (YENİ DÜZENLEME)

*Sürdürülebilir kaklında ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak, büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak.

*Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

*Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. (ilçe belediyesine devredebilir.)

* “Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi vermek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik, yönetici ve antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.” (YENİ DÜZENLEME)

*Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

*Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. (İlçe belediyesine devredebilir.)

*Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.(ilçe belediyesine devredebilir.)

HAZIRLAYAN:SEMRA AMAN AKYÜREK & SEVDA KAYGISIZ

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.