Balıkesir Merhaba Gazetesi

Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan: “Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin”

Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan: “Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin”
17 Ağustos 2021 - 15:31

Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan: “Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilsin”

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu meslektaşlarımızla haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinde birlikte ve omuz omuza olduklarını belirten yazılı bir açıklama yaptı. Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan yapılan açıklamada sözleşme ve ödeme yönetmeliğinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

“Aile Hekimlerinin Kayıpları Olacak”

30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği’nin” 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılan yazıda, yönetmeliğin özünün yasak, ceza, daha fazla çalışma ve sözleşme feshi, ile Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Çalışanlarına getirdiği ekonomik kayıp olduğu ifade ettiler.

“Yönetmeliğin Durdurulmasını İstiyoruz”

Açıklamada ayrıca; “Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadele süreci başlatılmış, bu kapsamda Tabip Odası Başkanlığımızca ayrıca 27.07.2021 tarihinde Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemli Danıştay’a dava açtılar.

Uluslararası hukuk normlarına, Anayasaya ve yasalara açıkça aykırı olan, Pandemi sürecinde özveri ile çalışan ve Covid-19 takibi, bağışıklama çalışmaları gibi yoğun çalışmaya da devam eden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakkını gasp eden, enflasyona karşı kayıplar yetmezmiş gibi gelir kaybı da getiren Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği’ne tepki ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacı ile Sağlık İşkolundaki Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca ve Tabip Odası Yönetim Kurulumuzun kararı ile 16 Ağustos 2021  2 tarihinde 1 gün İş Bırakma eylemine katılım sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı alelacele Yönergede değişiklik yaparak ”grev kırıcılığına” ve kafaları karıştırma algıs yaratmak istese de Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadelemiz sürecektir ” dediler.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.