Balıkesir Merhaba Gazetesi

Tabip Odası “Hekimlik Andına Sahip Çıkıyoruz”

Tabip Odası “Hekimlik Andına Sahip Çıkıyoruz”
29 Temmuz 2021 - 13:55

Tabip Odası “Hekimlik Andına Sahip Çıkıyoruz”

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Hekimlik andına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.Son günlerde medyada hekimle birey ve toplum arasındaki temel değer güveni ifade eden “Hekimlik Andı” ile ilgili tartışmaların yer aldığı ifade edilen açıklamada TTB Etik Kurulu görüşünün önemine dikkat çektiler.

Yapılan açıklama şöyle; “Kimi üniversitelerde mesleğin en temel, evrensel ilkelerinden olan “ayrımcılık yapmama” üzerinden tartışmalar yürütülmektedir. Söz konusu üniversitelerin yöneticilerinin ant metninde yer alan ve ayrımcılık yapmamaya dair ilkeyi açıklayan “cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken” ifadelerini ant metninden çıkarma çabasına girdiklerini, evrensel kabul gören metni yok sayarak üniversite senatosunun onaylayacağı metnin okunmasına izin vereceklerini öğreniyoruz.

Bu noktada konuyla ilgili TTB Etik Kurulu görüşünü kamuoyu ile paylaşılmasını gerekli görüyoruz. Hekimlik Andı; tıp fakültesini bitiren hekimlerin meslek yaşamına başlamadan önce temel mesleki değerleri koruyacaklarına, hangi koşullarda olursa olsun, hekimliği mesleğin evrensel etik değerleri çerçevesinde yürüteceklerine dair kendilerine ve topluma verdikleri bir sözdür. Hekimlik Andı aslında Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) en eski politika belgesi olan Cenevre Bildirgesi’dir. Cenevre Bildirgesi 1947 yılında DTB’nin ikinci genel kurulunda kabul edilmiştir. On yıllar içinde büyük bir özen ve dikkatle küçük değişiklikler yapılan bildirge son olarak 2017 yılında güncellenmiştir ve DTB’nin hekimlik mesleğinin etik değerlerini koruyan en temel ve en tutarlı belgesidir. Hekimliğin evrensel ve etik değerleriyle bağdaşmayan girişimleri kınıyor, Hekimlik Andına sahip çıkıyoruz.”

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.