Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB 2022 Yılı Merkezi Bütçesi’ni Ele Aldı

TMMOB 2022 Yılı Merkezi Bütçesi’ni Ele Aldı
06 Aralık 2021 - 18:16

TMMOB 2022 Yılı Merkezi Bütçesi’ni Ele Aldı

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İktidarın ve çevresinin yaşadığı gerçeklik ile halkın yaşadığı gerçeklik arasında büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla tekrarlıyoruz denilen açıklamada “ Ekonomik kriz derinleştikçe bu mesafe daha da artıyor. Halkın yaşadığı büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak bir iktidar ile büyüyen krizin bedeli  halka ödetilmek isteniyor.. Bunun en somut örneğini mecliste görüşülmeye başlanan 2022 yılı Bütçesi’nde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

KAMU YATIRIMLARI GÖZARDI EDİLİYOR

“Ülke ekonomik kriz ile boğuşurken, halkımız krizle baş edebilmek için varını yoğunu tüketirken bütçede tüm yük yine emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı tarafından yasalara ve mevzuata aykırı biçimde hazırlanan bütçe teklifi, halkı krizden çıkarmayı değil, bütünüyle sermayenin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.2021 yılına göre %19 artması öngörülen vergi gelirleri içinde ülke zenginliklerini elinde tutan sermaye kesimlerinin ödediği kurumlar vergisinin oranı sadece %13 iken, emekçilerin ödediği gelir vergisi ve dolaylı vergiler toplam %73’e ulaşıyor. Halktan toplanan gelir vergisinin neredeyse tamamı faiz ödemelerine ayrılırken, kamu yatırımları yine göz ardı ediliyor. 2022 yılı bütçesi bu haliyle ülke zenginliklerinin, ülke halkının vergilerinin sermaye kesimlerine transferinden başka bir anlam ifade etmiyor.”

“Tüm Haklarımız İçin Kamuoyunun Desteğini Bekliyoruz”

“Bu kampanyamız ile bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekli bilgi birikimini ülke kalkınmasına seferber ediyoruz. Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim ekonomisi için, toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak üretim ve yatırımlar için, Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan kurtulması için, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik değerlendirilmesi için, Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve yoksulluğun yok edilmesi için, Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip güvenceli ve tam istihdamın sağlanması için,

Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için, Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için, Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde yer alan eğlenme-dinlenme haklarımız için, Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları için, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için, Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği için, İnsan onuruna yakışır bir yaşam için, insanca yaşanacak bir ülke için, bugünümüz ve geleceğimiz için kararlı biçimde yürüttüğümüz bu mücadeleye tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz ”denildi. Nursima Akyürek

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.