Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB “Doğal Sit Alanları İle İlgili Hukuk Mücadelesini Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kazandı”

TMMOB “Doğal Sit Alanları İle İlgili Hukuk Mücadelesini Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kazandı”
29 Eylül 2021 - 17:58

TMMOB “Doğal Sit Alanları İle İlgili Hukuk Mücadelesini Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kazandı”

Balıkesir TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon ekibi, doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararında yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini bildirdiler.

YÜRÜTME DURDURULDU

TMMOB tarafından açılan davada Danıştay 6. Dairesince verilen karara; TMMOB tarafından yapılan itiraz neticesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının yukarıda yer verilen tanımı ve özellikleri dikkate alındığında “zorunluluk halinde” ifadesinin muğlak bir ifade olduğu ve belirsizlik yarattığı görülmekle, bu ifadenin de açıklığa kavuşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Denildi.

Balıkesir TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Buna göre, dayanak Yönetmelik’te, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kulanım Alanları”nda, düşük yoğunlukta faaliyetlere izin verilebileceğinin düzenlendiği de dikkate alındığında Danıştay 6. Dairece verilen yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararın anılan maddeler yönünden kaldırılarak “dava konusu 109 sayılı İlke Kararı’nın, (B) bölümünün dördüncü fıkrasının (ç) bendinin, (d) bendinde geçen “A tipi hariç mesire alanları” ibaresinin, (ğ) bendinin ve (C) bölümünün altıncı fıkrasının (c) bendinde geçen “1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.