Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu “Plan Ve Projeler Hatalı”

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu “Plan Ve Projeler Hatalı”
21 Nisan 2021 - 14:10

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu “Plan Ve Projeler Hatalı”

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklama ile kanal İstanbul proje ve planlarının iptalini istediklerini duyurdu. ÇED Raporlarının hatalı olduğu ve ekosistemin bozulacağı uyarısında bulundu.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI”

İstanbul İli, Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Oda üyelerimiz tarafından itiraz edilmiştir. İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, 16.03.2021 tarihinde onaylandığı ve 22.03.2021 tarihinde askıya çıkarıldığı öğrenilmiştir. Planlama süreçleri ve ÇED süreçleri hukuksuzdur ve bu nedenle söz konusu plan değişikliği yok hükmündedir. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu, başta Montrö Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi ve Paris Anlaşması olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye aykırıdır.

“KARADENİZ VE KIYI COĞRAFYASI”

Plan değişikliği ile İstanbul’un ve Marmara Denizi kıyısındaki kentlerimizin yaşam destek sistemleri olan orman alanları, ekolojik ve biyolojik değerler, tarım alanları, havzalar ve su kaynakları ve sit alanlarının yok olmasına yol açacak olup; bölgenin tüm yaşamsal kaynakları, projeden yüksek düzeyde etkilenecektir. Karadeniz’in ve Marmara Denizinin kıyı coğrafyası tümüyle bozulacaktır. Marmara Bölgesinin ve özellikle İstanbul kentinin su kaynakları yok olacaktır. Temel hakkımız olan yaşam hakkı, su hakkı halkın elinden alacaktır. Kültür mirası üzerinde yok edici etkiler yaratacaktır

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ ARTTIRIR”

“Plan değişikliği afet risklerini artıracaktır üç canlı fay hattının yer aldığı bölgede yoğun nüfus birikimi yaratacak, böylece deprem ve tsunami riskinin etkileri büyüyecektir.Kamu yararı adı altında yapılacağı söylenen etki alanı böylesine geniş bir projede bilim yolsuzluğunun yapılması asla kabul edilemez ve tarih önünde affedilemezdir, görevin kötüye kullanılması anlamını taşımaktadır.Bilimsel ve teknik incelemeleri önemsemeyen bu projede ne kamu yararından bahsedilebilir ne de halkın katılımcılığından. Bu proje halka dikte edilen bir rant projesidir ve yapımında ısrar edilmesi İstanbul kenti başta olmak üzere Marmara denizini ve çevresindeki büyük bir coğrafyayı geri döndürülmesi mümkün olmayan bir ekolojik yıkımla baş başa bırakacaktır.”

“EKOSİSTEM”

“Anayasa ve yasalarda belirtilen kamu yararını içermediği gibi, orman alanlarını, kıyıları, su havzalarını, tarım ve mera alanlarını, yani İstanbul’un ve Marmara Bölgesinin tüm yaşam kaynaklarını tüketecek, Karadeniz ve Marmara Denizi’nin ekosistemini bozacaktır. Plan değişikliği, Anayasa’nın 63. maddesine aykırılık teşkil ettiği gibi;4342 sayılı ve 4352 sayılı Mera Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunun amaç maddelerine de tümüyle aykırıdır.”

“ÇED RAPORU HATALIDIR”

“Kanal İstanbul projesi başlangıcından beri hukuka, bilimsel ve teknik esaslara aykırı yürütülmüş olduğundan ÇED raporu ve imar planları hatalıdır. Bu durum, projenin yol açacağı çevresel tahribatı ve bu tahribatın telafisini imkânsız kılmaktadır. Topluma karşı duymuş olduğumuz sorumluluk gereği tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşarak, halkımızın yaşadıkları kentleri ve ülkesi hakkında söz hakkı talep ederek sürece dahil olmasını temenni ediyoruz.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.