Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB LPG’Lİ ARAÇ DÜZENLEMELERİYLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU

TMMOB LPG’Lİ ARAÇ DÜZENLEMELERİYLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU
13 Kasım 2020 - 12:20

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcilik Başkanı Bilal Barsbey, Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG) yakıtlı araçların belirli şartlarda kapalı otoparklara park etmeleri serbest bırakılmasına yönelik açıklamada bulundu.

 

“KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMADI ”

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcilik Başkanı Bilal Barsbey, Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG) yakıtlı araçların belirli şartlarda kapalı otoparklara park etmeleri serbest bırakılmasına yönelik açıklamasında; “ Yönetmelikte otoparklara park yapılmasıyla ilgili şartları içeren düzenlemeler yapılırken, araçların dönüşüm,  tadilat, kontrol ve takip edilebilirlikleri ile halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve denetimsizliğe yol açan ilgili diğer mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Otoparklara ilişkin düzenleme bu haliyle olumlu ama diğer mevzuat bu şekilde kaldığı sürece eksiktir ve bu haliyle uygulanması can ve mal güvenliği riskinin devamı anlamına gelmektedir. ”dedi.

 

AVRUPA UYGULAMALARI VURGULANDI

 

Türkiye’de TÜİK’in açıkladığı verilere göre 4 milyon 703 bin 163 LPG’li araç bulunduğunu vurgulayan Başkan Barsbey, “LPG’li araçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’yi İtalya, Polonya, Güney Kore, Avustralya takip etmektedir. Söz konusu ülkelerde LPG’li araçların otoparklara alınması ile ilgi anlayış ve mevzuat farklılıklar taşımakla birlikte en önemli husus, LPG yakıtlı araçların Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (BM/AEK) 1958 Cenevre Antlaşması çerçevesinde yayımladığı ECE R-67 Regülasyonu’nda; I. yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu taşıtların özel donanımının onayı, ikinci yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanmak için özel donanım takılı bir taşıtın bu tür donanımın yerleştirilmesi konusunda onayı ile ilgili hükümlere uygun standart gereklerine sahip olunması, birinci koşul olarak yer almaktadır. ” ifadelerinde bulundu.

 

TEKNİK KOŞULLAR BELİRTİLDİ

 

ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R 115 Regülasyonu; araçların kapalı otoparklarda yangın sırasında sıcaklık artışında ani gaz boşaltımlarını engelleyen ve  elzem olan LPG tankının yüzde 80 seviyenin üzerinde doldurulmasını otomatik olarak engelleyen sistem de dahil olmak üzere araçların 100 noktadan kontrollerinin yapılarak periyodik olarak denetlenmesi ve LPG tanklarının kayıtları tutularak 10 yılda bir mecburi olarak değişmesi ve kullanılmış veya uygun olmayan tankların kullanımının önüne geçilmesinin şart koşulduğunu söyleyen Barsbey;
“Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında yaptığı bir mevzuat değişikliği ile LPG’li araçların gaz sızdırmazlık kontrolü ve araçların LPG yakıtı ile kullanımına yönelik dönüşüm yapacak firmaların inisiyatifine bırakılmıştır. Firmalar bu dönüşüme dair son işlem olan montaj tespit raporunu düzenleyebilmektedirler. ”dedi.

 

“FİRMA İNSİYATİFİNE BIRAKILDI ”

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcilik Başkanı Bilal Barsbey, bu düzenleme ile dönüşüm ve denetim tamamen araçların tadilatını yapan ya da araç yakıt sistemini değiştiren firmaların inisiyatifine bırakıldığını ifade ederek “ Böylece kontrol ve denetimin olmadığı bir piyasa oluşumuna yol açılmış; LPG’li araçların Odamız başta olmak üzere bağımsız kurum ve kuruluşlarca yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü tamamen iptal edilmiş, o günden beri bu araçlar denetimsiz bırakılmış, halkın mal ve can güvenliği yok sayılmıştır. Dönüşüm yapan araçlar doğrudan araç muayene istasyonlarına giderek sadece gaz kaçağı kontrolleri yapılarak trafiğe çıkmakta ve bu araçların ECE R-67 ve ECE R 115 Regülasyonlarının gereklerine sahip olup olmadığı kontrol edilememektedir. ”dedi.

 

“SIZDIRMAZLIK KONTROLLERİ YENİDEN SAĞLANMALI ”

 

Oda Balıkesir Temsilcilik Başkanı Bilal Barsbey,konu ile ilgili yapılması gerekenleri belirttiği açıklamasında şöyle kaydetti:
“Oysa halkın can ve mal güvenliği ve kamu düzeni açısından yapılması gerekenler açıktır; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerine düşen görevi yerine getirerek, önceki dönemlerde olduğu gibi LPG’li araçların Sızdırmazlık Kontrollerinin akredite kurum ve kuruluşlarca yapılmasını yeniden sağlamalıdır. Araçlarda yapılacak dönüşüm ve tadilat muhakkak Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilen Mühendislerin tasarladığı projeye uygun ve takip edilebilir olmalıdır. “LPG Sızdırmazlık”, Taşıt Muayenelerinde “hafif kusur” olmaktan çıkarılmalıdır. Etkin bir gaz sızdırmazlık kontrolü yapılması ve periyodunun en az 1 yıl olması sağlanmalıdır.

 

“DENETİM KAMUSAL SORUMLULUKTUR ”

 

Denetimin kamusal bir sorumluluk olduğu unutulmadan bu araçların kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. Otoparkların uygunluğu ve ilgili ekipmanların periyodik kontrolü kamusal bir anlayışla kamu eliyle ya da kamu kurumu niteliğinde yetkili kuruluşlar eliyle yapılmalıdır. Ayrıca LPG’li araçların dönüşüm ve sızdırmazlık açısından uygunluğu izlenebilir olmalı, uygunluk izlenebilirliği ile periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayabilecek bir “LPG’li Araç Takip Sistemi” kurulmalıdır. Bu sistem uygun olan araçların uygun mekanlara girmesini kontrol edebilmeli ve sağlamalıdır. LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin seviyesinin ECE 67.01 teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesi ve mevcut LPG’li araçların kontrolü sağlanmalıdır.

 

“BAKANLIĞIN UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ ”

 

Yetkili ve görevli kılınan kurum ve kuruluşların yapacağı düzenlemelerde halkın can ve mal güvenliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu koşullar sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekli teknik düzenlemeler yapılmadıkça LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğin uygulanmasından vazgeçilmelidir.

 

“GÖREVE HAZIRIZ ”

 

Denetim kamusal bir sorumluluktur, bir görevdir. Gündelik siyasetin bir aracı olamaz ve piyasanın insafına bırakılamaz. Bu anlayışla Odamızın 1998 yılından itibaren LPG/CNG’li araçların denetimine yönelik olarak yürüttüğü faaliyetlerde edindiği birikim ve teknik donanım ile konunun çözümünde kamu kurumlarına her düzeyde yardımcı olmaya, görev almaya hazır olduğunu kamuoyuna duyururuz. ”

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.