Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB’den ÇED Raporlarına İtiraz

TMMOB’den ÇED Raporlarına İtiraz
29 Temmuz 2022 - 14:28

TMMOB’den ÇED Raporlarına İtiraz

 

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube başkanı Betül Dikici, Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğü önünde saat 11.00’de basın açıklaması yaptı. Betül Dikici Havran ve Altıeylül / İvrindi altın madenlerinde, düzenlenen ÇED raporlarında eksiklik, yetersizlik ve belirsizliklerin bulunduğunu söyledi. 

 

 

‘’HEYELANLARA AÇIK HALE GETİRİLİYOR’’

Dikici: ‘’ Bölgedeki içme ve kullanma amaçlı yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını kullanmaya elverişsiz hale getireceği,  sucul yaşamın devamını büyük ölçüde tehlikeye atacağı, bölgedeki orman varlığının yok edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu gözlemleniyor. Heyelanlardan yola çıkarak altın arama faaliyetinin; alanı heyelanlara açık hale getireceği, koruma alanlarının bu özelliklerini yitireceği sonucuna varıldığından, anılan proje için düzenlenen ÇED Raporlarında hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ ’dedi.

‘’YAŞAM DEĞERLERİ YOK EDİLİYOR’’

Dikici:’’ TMMOB ve Mimarlar Odası kuruldukları 1954 tarihinden bugüne “kamu ve toplum” yararı ilkesi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında; çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile doğal çevrenin yok edilmesine karşı mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizde “doğa ve kültür değerlerin yağmalanmasını, yok edilmesini hedefleyen” ekonomi politikaları acımasız ve kuralsız bir şekilde yürütülmektedir. Tarihi kent merkezleriyle birlikte yurttaşların bin yıldır yaşadığı mahalleler/köyler eşsiz doğa güzellikleri ve bütün yaşam değerleri aynı anlayışla yok edilmektedir’ ’Dedi.

‘’ÇEVRE KARŞITI YATIRIMLAR ÜLKE GÜNDEMİNDE’’

Betül Dikici:’’ İDA Madra Dağlarında ve Cerattepe’de maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamı, hidroelektrik santral (HES) projeleriyle kurutulan akarsular, Yeşil Yol Projesi ile yapılaşmaya açılarak betonlaştırılan yaylalar.  Kuzey Ormanlarında ve pek çok ormanda devam eden ağaç kesimleri ve yangınlar, Salda Gölü’nü yok edecek Milet Bahçesi Projesi, Hevsel Bahçeleri, Hasankeyf, Munzur Dağları, Ovacık, Gezi Parkı, Atatürk Orman Çiftliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kanal İstanbul ve Ayvalık Tavuk Adası gibi çevre karşıtı yatırımlar ne yazıktır ki ülkemiz gündemindedir’ ’dedi .

BETÜL DİKİCİ ‘’ ÇEVRE KATLİAMI VE İNSANLIK SUÇU’’

Dikici sözlerinde : ‘’ İDA Madra Dağları’nın maden sahası ilan edilerek; doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatının katledilmesi en önemli çevre ve insanlık suçlarından birisidir. Havrandaki maden alanı İDA’da, Altıeylül ve İvrindi’deki maden alanı Madra dağlarındadır. İDA Madra Dağları; jeolojik ve morfolojik özellikleri, yerüstü ve yeraltı su rezervleri, sıcak ve soğuk su kaynakları, orman alanları, endemik bitki türleri, hayvan türleri, gen kaynakları ve koruma alanları ile dünya üzerindeki en önemli dağ ekosistemlerinden birisidir’’dedi.

 

 

‘’EKOLOJİK YIKIM ACİLEN DURDURULMALIDIR’’

Dikici : ‘’ Bölgede planlanan maden işletmelerinin her birinde milyonlarca tonluk toprak ve kaya çıkarılacak, öğütülecek ve siyanürle işlenerek altına dönüştürülecektir. Bu işlem sırasında milyarlarca metreküp su kullanılacak; çıkarılan yığınlardan ağır metalli tozlar ve asitli sular doğaya yayılacaktır. Kazı ve patlamalar sonucu coğrafya değiştirilecek, biyolojik çeşitlilik ve ormanlık alanlar yok edilecek, insan sağlığı olumsuz etkilenecek ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı Hattının ve irili ufaklı pek çok fay söz konusu bu bölgede bulunmaktadır. Maden işletmelerinin bulunduğu bu alanlarda meydana gelecek depremler, yırtılmalara ve yüzey kırıklarına neden olacak; yırtıklardan gerçekleşecek siyanürlü çamur sızıntıları olumsuz sonuçlar doğuracaktır’’ ifadesini kullandı.

‘’İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI KORUNMALI’’

Dikici: sözlerinin devamında şöyle konuştu: ‘’  Devletin öncelikli görevinin; Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak,  çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek” olduğunu bir kez daha anımsatıyoruz.  Bu bağlamda çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması, tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunması için bölgedeki koruma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir.  İnsanlığın ortak mirası olan İDA / Madra Dağları ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için; ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı;  maden işletmeleri için verilen ÇED Olumlu kararları iptal edilerek proje ve uygulamalar derhal durdurulmalıdır’’.

‘’SESİMİZE KULAK VERİN’’

Son olarak Dikici: ‘’ TMMOB ve Mimarlar Odası olarak; çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile, doğal çevrenin sistemli bir şekilde yok edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi, bu eşsiz doğa güzelliğinin korunması için her türlü hukuki ve demokratik girişimlerde bulunacağımızı önemle vurguluyoruz.  İDA /Madra Dağları ve çevresinin korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye ve sesimize kulak vermeye çağırıyoruz’ ’dedi.

Haber: Muhammed Can Akyürek

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.