Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB’nin 67. Yıl Dönümü Kutlandı

TMMOB’nin 67. Yıl Dönümü Kutlandı
19 Ekim 2021 - 16:43

TMMOB’nin 67. Yıl Dönümü Kutlandı

18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasının kutlanmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Balıkesir İKK ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi : ‘‘18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67. yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin olmazsa olmasıdır….

Dikici açıklamada şehir planlamasına ve ekonomik krize ilişkin :  ‘‘Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik kriz, ayrıca tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Uygulanan neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların ortadan kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız bir sömürü düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin toplumsal sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve ayrıca şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir’’ dedi.

DİKİCİ ‘‘İŞSİZLİK, ESNEK ÇALIŞMA, GÜVENCESİZLİK’’

Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar ayrıca  tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.

‘‘ÜRETEN-SANAYİLEŞEN-KALKINAN BİR TÜRKİYE’NİN YARATILMASI İÇİN’’

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için ve mesleğimizin gelişmesi, ayrıca meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.