Balıkesir Merhaba Gazetesi

Ümmetin Fitnesi. ..

Ümmetin Fitnesi. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
14 Temmuz 2022 - 8:09

Ümmetin Fitnesi. ..

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“De ki: “Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah’ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.”Tevbe, 52

“Yine de ki: “İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.”Tevbe, 53

“Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir.”Tevbe, 54

“(Ey Muhammed!) Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.”Tevbe, 55

“Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.”Tevbe, 56

Mutarrif, babasının şöyle anlattığını naklediyor: “Hz. Peygamberimiz sav’in  yanına geldim. Bu sırada Elhâkümü”t-tekâsür (Çoklukla övünmek sizi oyaladı) sûresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: “Âdemoğlu “Malım, malım!” der. Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip (âhirette karşılığını almak üzere) önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?” ”(Müslim, Zühd, 3)

Hakîm b. Hizâm ra anlatıyor: “Resûlullah sav’den (Huneyn ganimetlerinden) istedim, bana ondan verdi. Sonra yine istedim, yine bana verdi. Sonra tekrar istedim bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu: “Ey Hakîm! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliği ile sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.” ” ( Buhârî, Zekât, 50)

Enes b. Mâlik ra’ın naklettiğine göre, Resûlullah sav  şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: Mal sevgisi ve uzun ömür (dileği).”( Buhârî, Rikâk, 5)

Peygamberimiz  Efendimiz sav  buyurdular:

“Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi ise maldır.” (Tirmizî, Zühd, 26; Müsned, IV, 160.

Muâviye bir kadına Hz. Ali ra’yi görüp görmediğini sordu.

Kadın:“Evet, gördüm.” dedi.

Muâviye:“Ali nasıl bir adamdı?” diye sordu.

Kadın şöyle cevap verdi: “Hz.Ali  öyle bir adamdır ki mülk onu şaşırtmaz, nimet de onu şaşırtmaz.”

Ömer B. Hattab ra der ki: “Malın aldatamadığı kimseyi hiçbir büyücü ve şeytan aldatamaz.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, VII, 396

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara hiç bir şeyin aldatamıyacağı imanı kamil nasip eylesin. ..

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.