Balıkesir Merhaba Gazetesi

Umre’ ye Gitmek

Umre’ ye Gitmek
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım( [email protected] )
15
11 Ekim 2018 - 8:23

“Haccı’da, umreyi’de Allah için tamamlayın….” Bakara,196

Kur’an-ı Kerim’de Kabe için söyle buyrulmaktadır.

“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir”Ali İmran,96
“Hani Evi (Ka’be’yi), insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. “İbrahim’in makamını namaz yeri edinin” İbrahim ve İsmail’e de “Evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin” diye ahid verdik. İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkâr ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası! Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.” Bakara,125-127

Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an-ı Kerim’de açıkça beyan edilmiştir.
“Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır” Ali İmran,97

Umre, ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır.
Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde “teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, câiz görülmüştür.

Umre İbadetini Peygamberimiz sav dört defa yapmıştır. Katâde ibn Diâme anlatıyor. Ben Enes ibn Mâlik’e sordum.

Peygamberimiz sav kaç kerre umre yaptı?
Enes, Dört umre yaptı, dedi. “Müşriklerin, kendisini Mekke’ye girmekten men’ ettikleri altıncı hicret yılının zu’1-ka’de ayında ki Hudeybiye Umresi; Rasûlullah’m Mekkeliler’le sulh anlaşması yapmış olduğu yılın gelen senesi zu’1-ka’desinde yaptığı (kaza) umresi; zannedersem Huneyn Gazasından sonra ganimetini taksim ettiği zaman olan (hicretin sekizinci senesindeki) Cı’râne umresidir” (birde veda haccı’nda yaptığı umre) dedi.”Buhari,3

Peygamberimiz sav bir hadislerinde,
“Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir.”Buhari,Umre,1

Ramazan Umresi için Hz. Peygamberimiz sav şu müjdeyi verir,
“Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, yahut  da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” Buhari, Umre,4

Umre ibadetini kendi adımıza yaptığımız gibi, yaşayıpta Umreye güç yetiremeyen veya vefat etmiş olan anne ve babamız içinde yapabiliriz. Lakît İbni Âmir  rh’den rivayet edildiğine göre  kendisi Peygamberimiz sav’e sorar, Babam çok yaşlıdır. Ne hac, ne  umre yapabilir, ne de sefere çıkabilir. (Ne emir buyurursunuz?) der,

Hz. Peygamberimiz sav de, “O halde babanın yerine sen haccet ve umre yap.”  buyurur. Ebu Davut, Menasik,25

Gençlerimize tavsiyemiz balayı gezisi yerine umreye gitmeleri ve evliliklerinin başında Kâbe-i Muazzam’ı görmeleri ve Peygamberimiz sav’i ziyaret etmeleridir.

Rabbimiz tüm ümmete ve özellikle gençlerimize umre yapayı nasip eylesin..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.