Balıkesir Merhaba Gazetesi

Vekilin Kim. ..

Vekilin Kim. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
01 Temmuz 2021 - 8:23

Vekilin Kim. ..

“Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”Ahzâb, 1

“Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”Ahzâb, 2

“Allah’a tevekkül et (güven ), vekil olarak Allah yeter.”Ahzâb, 3

Peygamberimiz Efendimiz sav buyurmuşlardır,

“Eğer siz Allâh’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok olarak dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî Zühd, 33; İbni Mâce, Zühd, 14

Beyazid Bistâmî ks bir grup müridi ile tevekkül üzere oturmuşlardı. Bir süre geçti ama (yiyecek olarak) bir hediye gelmedi. Hiç kimseden iyilik ve yardım da göremediler, güçsüz kaldılar. Müridleri: “Ey şeyh, eğer izin verirsen rızık aramaya gidelim.” dediler. Şeyh: “Eğer rızkınızın nerede olduğunu biliyorsanız gidin ve isteyin.” dedi. Onlar: “O halde Allâh’a duâ edelim de bu ihtiyaç ve sıkıntı hâlini bizden gidersin.” dediler. Şeyh: “Eğer O’nun sizi unuttuğunu düşünüyorsanız duâ edin.” dedi.

İhtiyaç sâhibiyiz ama isteyecek dilimiz yok,
Cömert olan Kerîm’in huzurunda istemeye ne gerek var.

Müridler: “O halde tevekkül üzere oturalım ve konuşmayalım.” dediler. Şeyh onlara cevâben: “Allâh’ı denemeye kalkmayın.” dedi. Müridler: “Ey şeyh, o halde çâre nedir, ne yapalım?” dediler. Şeyh: “Çâre, çâreyi terk etmektir.” dedi. Yâni çözüm, kendi tercihini terk etmektir, takdir neyse o olur. Ey yiğit! Tevekkülün hakîkati, kişinin kendi tercih yolundan kalkıp gitmesi, işleri yapıp etme gözüne mil çekmesi (amelini görmemesi), rızâ ve teslim çadırını kazâ ve kader mahallesi üzerine germesi, Allâh’ın izzet perdesinden ne zuhûr edecek diye gözünü ilâhî kader hükümlerinin akışına çevirmesidir. Meydana gelen her şeye hâl nazarıyla değil, muhavvil (halleri oluşturanın) nazarıyla bakar. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 15.

Tevekkül kulun tembellik etmesi değil bizzat gayret etmesi, emek sarf etmesi ve çalışması daha sonra neticesinde Rabbine havale etmesidir.

Hz. Ömer ra hilafeti döneminde Medine’de bir grup insanın miskin miskin oturduğunu görür.  Onlara ne yapıyorsunuz der,  onlarda  Hz. Allah cc ‘ye tevekkül ediyoruz biz tevekkül ehliyiz  derler.

Hz. Ömer ra  siz çalışmıyor, gayret etmiyorsunuz, siz ancak “ekiluun” olanlarsınız, yani yiyicilersiniz der.

O nedenle müslüman önce çalışkan olacak ve neticesini Rabbin’den bekleyerek tevekkül etmiş olacak.  İnşâallah. .

Rabbimiz bizlere ve tüm ümmete  her işimizde tam tevekkül etmeyi nasip eylesin. .

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.