Balıkesir Merhaba Gazetesi

Balıkesir TMMOB: “Meslektaşlarımızın Haklarını Koruyacağız”

Balıkesir TMMOB: “Meslektaşlarımızın Haklarını Koruyacağız”
18 Aralık 2020 - 19:41

Balıkesir TMMOB: “Meslektaşlarımızın Haklarını Koruyacağız”

Balıkesir TMMOB İKK’sı adına Jeoloji Mühendisi Kemal Yenigün “Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği” ile meslektaşlarımız ve meslek örgütlerimiz yapı denetim süreçlerinden dışlanmak isteniyor.” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZ DIŞLANMAK İSTENİYOR”

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği” ile “meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak isteniyor diyen Balıkesir TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Jeoloji Mühendisi Kemal Yenigün basın açıklaması düzenleyerek konuya ilişkin konuştu. Yenigün açıklamasında “Meslektaşlarımızın hakları ve yetkilerini koruyacağız” dedi Konuya ilişkin basın açıklamasında Balıkesir TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan Jeoloji Mühendisi Kemal Yenigün şunları kaydetti:

“DEĞERLENDİRME VE TALEPLER DİKKATE ALINMADI”

“ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2020 tarihinde söz konusu Yönetmelik taslağını Birliğimize göndererek görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı bir inceleme yaparak taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi Bakanlığa iletmiştir.
Yönetmeliği incelediğimizde yaptığımız değerlendirmelerin ve taleplerimizin hiçbir suretle dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz.

“MESLEK ODALARINI YOK SAYAN TUTUM”

Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın bundan önceki mevzuat çalışmalarında da olduğu gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Birliğimizi ve bağlı odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi süreçlerinden dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda çalışan mühendislerden ilgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel hükümlere dahi yer verilmemesi Bakanlığın meslek odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne sermektedir.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği’nde meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20 yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen kimya mühendislerinin kazanılmış hakları gasp edilmiştir. Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki hak ve yetkilerimizin ara teknik elemanlara devreden hükümler, Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş yönelimlerinin aynen devam ettirildiğini göstermektedir. Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yaptım oldu” anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Konunun takipçisi olacağımızı, Yönetmeliğin taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.