Balıkesir Merhaba Gazetesi

Dikici Çalışmaları Değerlendirdi

Dikici Çalışmaları Değerlendirdi
21 Şubat 2022 - 17:28

Dikici Çalışmaları Değerlendirdi

 

Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, olağan genel kurul toplantısının ardından açıklamada bulundu ve odanın çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi ve önerilerde bulundu.

Hafta sonu yapılan Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi 16 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkanlık görevine getirilen TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici, yazılı bir açıklama yaptı. Dikici, odanın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Mimarları olarak yine görevimize devam ediyoruz. Mimarlıkta gereksinim duyulan farkındalıkları, düşünsel katılımı arttırabilmek, ortak hedeflerimizi ve sorumluluklarımızı meslek açısından bakarak yeniden vurgulayabilmek ve yaşadığımız çevrenin ve kentlerin rant ve imar furyası odaklı gelişimi karşısında mesleğimizin ilkeleri doğrultusunda bilimsel gerçekleri göz ardı etmeden sağlıklı yaşam koşullarını ve kalitelerini karşılamak amacındaydık” dedi.

 

“Yönetimsel, Ekonomik ve Siyasal Sorunlar”

 

Betül Dikici, açıklamasının devamında şu ifadeleri sarf etti, “Bu arada 2020 yılının başından bu yana yaşadığımız pandemi süreci hepimize yaşam biçimlerimizi, üretim-tüketim alışkanlıklarımız ile doğa, çevre ve sosyal sorunlar karşısındaki duyarlılıklarımızı gözden geçirmemiz gereğini yeniden hatırlattı. Yaşadığımız kriz diğer bir taraftan toplumsal adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve bu bağlamdaki yönetimsel, ekonomik ve siyasal sorunları da açıkça gözler önüne serdi. Bu çerçevede mesleğimiz açısından tartışılması, düşünülmesi gereken çok sayıda başlık olduğu gibi, yaşanan süreçlerin meslektaşlarımız üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi gibi önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördük.”

 

“Daha Sağlıklı, Kaliteli, Güvenli Bir Kentsel Gelecek”

 

Dikici, konuşmasında, “Bugün kentsel ve mimari tasarım süreçlerinin çağdaş, bilimsel araştırmalar rehberliğinde, uzman katkılarıyla ve toplumsal, yerel katılımlarla desteklenmesi anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini ve bu anlayışın kapsayıcı, yaratıcı tartışmalarla, günümüz olanaklarını kullanan yenilikçi yöntemlerle yaşama taşınarak hepimizin sağlıklı yaşam çevrelerimizin olması gerektiğini de hep birlikte gördük. Mimarlık mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için üstlendiği önemli rolü ve bunun ortak geleceğimiz açısından yaşamsal değerinin olduğu gerçeğini de gördük” dedi.

“Krizle Birlikte Artan Erişilebilir Konut İhtiyacı”

 

Betül Dikici, şu ifadeleri kullandı; “Yaşanan bu dönemde ekonomik krizle birlikte artan erişilebilir konut ihtiyacına, bu bağlamda derinleşen eşitsizliklere, kamusal mekanların bir yandan denetim altına alınırken diğer taraftan da pandemi sürecinde ne kadar yaşamsal olduğuna ve iklim değişikliğinin özellikle kırılgan coğrafyalar ve kentler üzerindeki yıkıcı etkisini de gördük.”

 

“UIA, 2030 Yılında Dünya Nüfusunun %40’ı”

 

Dikici, konuşmasında, “BM-Habitat’a göre dünya üzerindeki 1.8 milyardan fazla insanın elverişli konuta ihtiyacı var. UIA, 2030 yılında dünya nüfusunun %40’ının iş, eğitim, sağlık ve kamusal hizmetlere erişimin bir ön koşulu olan elverişli konuta erişime ihtiyacı olacağı tahminini öne sürüyor. Tasarım, kentlerin elverişli şekilde planlanmasına katkıda bulunmak, fikirleri hayata geçirmek, tartışmayı teşvik etmek ve dönüşümlerin uygulanabilirliğini sağlamak için önemli bir araçtır.” Rio Şartı’ndaki gibi biz mimarlar karmaşık zorluklara yanıt vermeye donanımlıyız ve biz mimarlara fırsat verildiğinde de yeni sürdürülebilir kalkınmaların, gelişiminde ve uygulamalarında etkili oluyoruz” şeklinde konuştu.

 

“Tüm Bileşenlerimiz İle Yolculuklar Yapıyoruz”

 

Betül Dikici, konuşmasını şöyle noktaladı; “Bu nedenle de daha fazla mimarlıktan konuşmak, mimarlığa daha fazla alan açmak için tüm meslektaşlarımız, mimarlık öğrencilerimiz, kentle ilgili karar vericiler ve tüm bileşenlerimiz ile yolculuklar yapıyoruz. Mimarlar Odası Balıkesir Şube olarak; bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza, teşekkür ederiz.”Nursima Akyürek

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.