Balıkesir Merhaba Gazetesi

“EMEKTEN YANA BÜTÇE İSTİYORUZ”

09 Ekim 2020 - 20:00

 

"EMEKTEN YANA BÜTÇE İSTİYORUZ"

 

KESK Balıkesir Şubeler Platformu, pandemi sürecinde kamu çalışanlarının durumu ve ülke gündemine bir çok başlığı ele aldığı bir açıklama yaptı.                                                                                                                                                                                           

KESK Balıkesir Şubeler Platformu, "insanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli çalışma için halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz!" dedi.

 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Balıkesir Şubeler Platformu ekonomik, siyasal, sosyal sorunların iç içe geçtiğini ve herkesin yaşamını derinden etkilediğini belirttiği, pandemi sürecinde kamu çalışanlarının durumu hakkında birçok başlıkta değerlendirme bulunulan bir açıklama yaptı.

 

UZUN SÜREÇLER VE FARKLI BAŞLIKLARA DEĞİNİLDİ

İktidarın ülkedeki sorunları görmezden geldiğini iddia ettikleri açıklamasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Balıkesir Şubeler Platformu,15 Temmuz sonrası OHAL sürecinde yaşananlardan, Türk Tabipleri Birliği hakkında gündeme gelen konulara, İstanbul Sözleşmesi’nden, kıdem tazminatları ve kamusal emeklilik konularına, basında sansür iddialarından, ülke fonlarına, enflasyon değerlerine, Koronavirüs vaka tablosuna, döviz kurlarındaki hareketlilikten, yeni yapılan tüm zamlara ve vatandaşların maaşlarının rakamsal değerlendirmesine kadar tüm konu başlıklarını ele aldı.Salgın sürecinde yaşanan çeşitli durumları ele alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Balıkesir Şubeler Platformu açıklanan Yeni Ekonomi Programı ve ülke gündeminde ki bazı konular ile ilgili taleplerini ifade ettikleri açıklama şöyle kaydetti:

 

“KESK olarak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda dar gelirlilerin, ücretli kesimlerin salgından korunarak nefes almasını ve insanca bir yaşam sürmesini sağlayacak, halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz. Bunun için: Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına; tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, Bütçe hakkımız önündeki engellerin kaldırılmasını, Ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini istiyoruz.  Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, Başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlara olmak üzere, herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak üzere “temel bir yurttaşlık geliri” sağlanmasını, Bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel alınmasını talep ediyoruz.

 

VERGİ VE ZAMLAR ELE ALINDI

Ücretli kesimler olarak bizlerin omuzlarına yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, bunun için gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını, Geçsek de geçmesek de, hizmet alsak da almasak da otoyolların, köprülerin, şehir hastanelerinin müteahhitlerine parası bizim cebimizden çıkan hazine garantilerine son verilmesini, Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını, Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderlerinin pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar Hazineden karşılanmasını, Savunma ve güvenliğin daha fazla silahlanmaktan değil, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinden, adaletin tesisinden geçtiği gerçeğinden hareketle ülke kaynaklarının barış ve demokrasi için kullanılmasını, Yaşamaya devam ettiğimiz mali kayıpların maaşlarımıza yapılacak ek artışlarla telafi edilmesini, maaşlarımızda yapılacak artışlarda yaşanan gerçek hayat pahalılığının-yoksulluk sınırında yaşanan artışın temel alınmasını istiyoruz

 

İŞ GÜVENCESİNE DAİR TALEPLER BELİRTİLDİ

İş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını, OHAL KHK’leri ile hukuksuz bir şekilde işinden ekmeğinden edilmiş olan KESK’Lİ ihraçların derhal işlerine iade edilmesini, Kıdem tazminatı fonu, zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) dayatmalarından vazgeçilmesini, yıllardır tahrip edilen kamusal sosyal güvenlik ve emeklilik sistemimizin güçlendirilmesini, Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. ”

 

TALEPLER BİZİM DEĞİL MİLYONLARIN TALEPLERİ

KESK Balıkesir Şubeler Platformu açıklamasında, “Kısacası yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz. Bu talepler sadece bizim değil milyonların talepleridir. Bu nedenle başta kamu emekçileri olmak üzere yıllardır yok sayılan, pandemi koşullarında korumasız bırakılarak işsizliğe, yoksulluğa terk edilen milyonları taleplerine sahip çıkmaya, halktan emekten yana bir bütçe, insanca yaşam mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.