Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında?

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında?
22 Haziran 2021 - 16:19

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamında?

SMMM Başkanı Ertuğ Aslan Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen Kanuna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri (MTV), otoyol ve köprü cezalarının yapılandırılabileceğini söyledi.

30 Nisan Öncesine Dikkat!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri (MTV), otoyol ve köprü cezalarının yapılandırılabilecek Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecekler. Konuya ilişkin Muhasebeciler Odası Başkanı Ertuğ Aslan “ Kanun kapsamına ise 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar dikkate alınırken,  imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri Kanun kapsamı dışında tutuluyor” dedi. Kanunun kapsamına ilişkin bilgiler veren Aslan Genel olarak yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük),Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) borçları,Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri için 2020 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte; ancak 2021 takvim yılı kapsama girmemekte”dedi.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Bu yapılandırmayla 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah artırımı yapılabilecektir. Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Bu Kanun ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine de imkan sağlanmaktadır. Buna göre;İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan ve kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Belirlenen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde öderler.

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekmektedirler. Taksit tutarı belirlenirken 6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135), 12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için ise (1,27) katsayıları dikkate alınacaktır. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.İlk taksit ödemeleri son günü ise Vergi borçları için 30 Eylül 2021 Perşembe, SGK borçları için ise 31 Ekim 2021 Pazartesi olarak belirlenmiştirler.  Vergi Dairelerinden Kanun kapsamında borçlarını yapılandırarak “Borcu Yoktur” yazısı almak isteyen mükelleflerin ise borçlarının en az %10’una denk gelen kısmını ödemiş olmaları gerekmektedir.

7326 SAYILI KANUNA GÖRE SGK BORÇ YAPILANDIRMASI

Bu Kanun ile 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin Sigorta primi, Bağkur primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve cezaları gibi pek çok hususta SGK’ya olan borçları yeniden yapılandırılabilecektir. Bu Kanun kapsamında Bağkur sigortalılarının prim borçlarını   31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri ve yapılandırmamaları halinde 30.04.2021 tarihinden önceki prim borcu hizmetleri dondurularak prim borçları silinecektir.Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan sigorta primi borçları ile ilgili olarak ödeme kolaylığı getirilmiştir.

Bu ve benzeri hususlarda Balıkesir kamuoyunu bilgilendirme hassasiyeti taşıyan Balıkesir SMMM Odası yönetimi olarak yukarıdaki alanlarda halen yapılandırılmamış borcu bulunan yurttaşlarımızı bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz. Yaşanan Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini bir nebze olsun hafifletme imkânı veren bu Kanun’un oldukça teknik ve detaylı olduğu düşünüldüğünde, yurttaşların bir meslek mensubuna başvurarak yapılandırma hususunda da danışmanlık hizmeti almasını tavsiye ediyorum.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.