Balıkesir Merhaba Gazetesi

MAKİNE MÜHENDİSLERİNDEN ACİL DÜZENLEME ÖNERİSİ

MAKİNE MÜHENDİSLERİNDEN ACİL DÜZENLEME ÖNERİSİ
182
07 Nisan 2020 - 18:32

Makina Mühendisleri Odası (MMO), Corona Virüs Vakasından Hareketle Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Bazı Acil Düzenlemelere Dair Öneriler sundu.

Balıkesir MMO Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Barsbey tarafından yapılan yazılı açıklamada, “iklimlendirme ve atık su sistemleri,Bazı hastanelerimizde izole odaların olduğunu ancak yeterli sayıda olmadığı bilinmekte ve izole odaların iklimlendirme sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yapımı çok önemli bir konudur.. Corona virüsünün sadece hastanelerde yatan hastaları değil ayakta tedavi görenler, ziyaretçiler, refakatçiler ve hastane çalışanları için büyük tehlike yaratacağı bilinmektedir. Dolayısıyla bulaşıcı hastalık taşıdığı düşünülen hastaların izolasyonu için hastanelerin hasta, ziyaretçi, personel yoğunluğundan uzak alanlarında enfeksiyon odaları yada izolasyon odaları bulunması gerekli önlemler arasındadır”difadelerine yer verdi.

Öneriler şöyle sıralandı:büyük hastaneler yerine, mevcut ve bazıları 100-150 yataklı olan küçük hastaneleri esas alarak enfeksiyonla mücadele amaçlı İzolasyon Hastaneleri (karantina hastaneleri) tasarlamak ya da mevcut hastanelerden bazılarını karantina hastaneleri haline dönüştürmektir. 100-150 yataklı bir hastanenin havalandırma ve iklimlendirme tesisini, komple negatif basınçta tutacak şekilde yeniden tasarlayıp, hızlı bir şekilde uygulaması yapılabilir.Diğer yandan, Corona Virüsünün aynı zamanda dışkı ve idrar yoluyla bulaşma riski de gözetilerek atık suların özel havuzlarda bekletilip, yeni özel sistemlerle deşarj edilmesi gerekmektedir.Ayrıca önerilen ve tamamı enfeksiyonlarla mücadeleye yönelik 100-150 yataklı karantina hastanelerinin bilgi ve işletme birikimi ile özel tıbbi giysi ve donanıma sahip olması da önemlidir. Bu hastaneler olağan zamanlarda normal hastane hizmeti verebilirler, ihtiyaç halinde, hızlı bir şekilde iklimlendirme ve atık su tesisatında düzenlemeler yapılarak karantina hastaneleri haline dönüştürülmesi mümkündür. Önerdiğimiz bu tip hastanelerin oluşturulması ve sayısının artırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı acilen ilgili uzmanlarla bir araya gelerek mevcut hastanelerin, karantina (enfeksiyonla mücadele merkezi) hastanelerine dönüştürülmesine yönelik projelere başlamalıdır.Diğer taraftan Corona Virüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.Bu konuda hastaneler ve tüm sağlık merkezleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alarak gerekli iyileştirmeleri yapmalı; ayrıca hastanelerin bakım personeli ve ilgili bakım firmalarının elemanları uygulama konusunda eğitilmelidir. Odamız bu konuda ve hastanelerin, bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazırdır.Bu vesileyle belirtmek isteriz, yapı üretim sürecinde yer alan Mühendislerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, Odalarınca Belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekir. Ancak imar mevzuatında yapılan değişiklikle proje yapan üyelerimizin Oda ile ilişkisi koparılmak istenmiş, bu nedenle tasarım niteliğinde düşme yaşanmıştır. Bu durumda binaların ve hastanelerin yapım kriterlerine uygun olup olmadığından bahsetmek mümkün değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı yol açtığı bu yanlışı derhal düzeltmeye ve gerekli mevzuat değişikliğini Odalarla birlikte yapmaya davet ediyoruz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.