Balıkesir Merhaba Gazetesi

TMMOB İstanbul Sözleşmesi Feshi Kararını Yargıya Taşıdı

TMMOB İstanbul Sözleşmesi Feshi Kararını Yargıya Taşıdı
16 Nisan 2021 - 17:14

TMMOB İstanbul Sözleşmesi Feshi Kararını Yargıya Taşıdı

TMMOB İstanbul sözleşmesinin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali için dava açıldığını bildirdi. Birliğin Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının görev ve sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, mesleğin sorumluluğunun kamu yararını sağlamaktan geçtiği belirttiler. Açılan dava ile  İstanbul Sözleşmesi feshinin kararının iptali istediler.

TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı E.Betül G.Dikici,yaptığı yazılı açıklamada“ Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından feshedilmesine,” karar verilmiş, karara 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi dayanak. Öncelikle dava konusu karar Anayasanın 90. maddesi uyarınca “kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşmeden idari tasarrufla çekilmeye yönelik, fonksiyon gaspı niteliğinde ağır ve açık hukuka aykırılık içermekte olup, yok hükmündedir.

Bununla birlikte kamuoyunda ve uluslararası alanda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshine ilişkin işlem kamu yararı içermediği gibi kadınların yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik güvenceleri ortadan kaldırdığı için hukuka uyarlık taşımamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde, Birlik ve Odaların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu hükmü gereği kamu yararını koruma görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır denilen açıklamada , “İstanbul Sözleşmesinde kadınlara yönelik şiddet insan hakkı ihlali olarak düzenlenmiştir. TMMOB, kadınların meslek yaşamında maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele eden; kadın üyelerinin iş yerlerinde maruz kaldığı mobbing ve ayrıca diğer şiddet biçimleri karşısında üyelerinin haklarını savunan, bunlara engel olunması için idari ve hukuki girişimlerde bulunan; kadınlara yönelik yapılan her türlü taciz (fiziksel, cinsel, psikolojik vb.), her türlü şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb.), mobbing ve ayrıca cinsiyet ayrımcılığı iddialarının takip edilmesi, hukuksal ve psikolojik destek verilmesinin sağlanması amacıyla oluşturduğu Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası bulunan bir meslek Birliğidir.

TMMOB Anayasa ve 6235 sayılı Yasa uyarınca meslektaşlarını korumak, mesleğin gelişmesini ve kamu yararını sağlamakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesinin feshi ile kadınların yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı başta olmak üzere en temel haklarına, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığının engellenmesine, işyerleri de dahil olmak üzere tüm alanlardaki şiddet biçimlerinin önlenmesine yönelik güvenceleri ortadan kaldırdığından; Anayasa uyarınca kamu yararını korumakla görevli TMMOB tarafından ayrıca dava açıldığı kamu oyuna.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.