Balıkesir Merhaba Gazetesi

Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Fatih Satıl( fsatil@gmail.com )
12 Eylül 2022 - 7:22

Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

 

Eğitim Bilimleri dinamik bir alandır. Bu nedenle her an yenilik ve değişimin yaşandığı bu alanda çalışan kişilerin iyi bir bilim okuryazarı olmaları; yenilik ve değişimleri takip etmekle birlikte bu yenilik ve değişimlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlemesi de önem taşımaktadır.

Bazen yeni ortaya çıkan bir teknolojinin eğitime entegresi, bazen yurt dışında uygulanan bir yöntemin ülkemizde uygulanma gerekliliği, bazen değişen sosyal yapının eğitim ile ilişkisi alana dinamizm katmaktadır. Bu durum, alanda çalışanların sürekli olarak bilimsel yayın okumalarını ve kişisel araştırmalarını nitelikli olarak ortaya koymalarını gerektirir.

TÜBİTAK bu noktada öğretmen ve araştırmacılara kendilerini geliştirecekleri birçok destek sağlamaktadır. Bu desteklerden biri olan BİDEB 2237 A projeleri; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırmacıları alanlarında çalışma yapmaya teşvik etmekte, çalışmalarını yönlendirmekte ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilimsel eğitim etkinliklerine destek vermektedir. İşte bu amaçlarla Tübitak’a sunmuş olduğumuz, “Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar” projemiz de BİDEB tarafından desteklenmeğe değer bulunmuştur.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında Coğrafya Dersi Programını yenileyerek ders ile ilgili yeni vurgular yapmıştır. Hayatımızın her alanında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinin Coğrafya öğretiminde kullanımına ve kazanımların günlük hayatla ilişkisine yönelik vurgu arttırılmıştır. Özellikle proje tabanlı eğitimler son zamanlarda önem kazanmaya başlamıştır.

Bu nedenle bu yeni yaklaşımlara göre Coğrafya öğretmenlerimizin de bilgilerilerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde Türkiye’nin önde gelen alan uzmanlarınca Coğrafya öğretmenlerine yönelik; Çevre Eğitimi, coğrafya eğitiminde Web 2.0 araçlarının kullanımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve örnek uygulamaları, Coğrafya Öğretiminde Proje Tabanlı Çalışmalar ve arazi Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Basamakları, Bilimsel Makale yazımında etik konular ve Alan Yazına Katkı eğitimleri verilecektir.

Projede; Balıkesir Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden uzmanlar eğitim vereceklerdir.  On yedi farklı ilden katılımcıların katılacağı proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecek.

Balıkesir öğretmen evinde beş gün sürecek olan etkinliğimizin coğrafya eğitimine katkı vereceğini ümit ediyorum.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.