Balıkesir Merhaba Gazetesi

Bir Ok. ..

Bir Ok. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
03 Eylül 2021 - 8:34

Bir Ok. ..

“ Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah (mü’minlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükâfat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”Nisâ, 95-96

Ebû Hammâd Ukbe İbni Âmir ra’nın rivayetine göre, Resûlullah sav şöyle buyurmuştur.

Allah Teâlâ bir ok sebebiyle üç kimseyi cennete koyar: Hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatkârı, bu oku Allah yolunda atanı, oku atana yardımcı olanı. Atıcılık ve binicilik öğreniniz. Atıcılık öğrenmeniz binicilik öğrenmenizden bana göre daha sevimlidir. Kim kendisine atıcılık öğretildikten sonra ondan yüz çevirirse, Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimete karşı şükrünü terketmiş veya küfrân-ı nimet etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 11; Nesâî, Hayl 8)

***

Seleme İbni Ekva‘ ra anlatıyor,

Peygamberimiz sav  atış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve:

“Ey İsmâiloğulları! Atınız; çünkü babanız İsmâil de atıcı idi” buyurdu. (Buhârî, Cihâd 78, Enbiyâ 12, Menâkıb 4. Ayrıca bk. İbni Mâce, Cihâd 19)

Bu hadisin Buhârî’deki rivayeti şöyledir.

Eslemoğullarından bir cemaat ok talimi müsabakası yaparlarken Resûl-i Ekrem sav yanlarına uğradı.

–”Ey İsmâiloğulları! Ok atınız! Sizin babanız da atıcı idi. Siz de atınız! Ben de Mihcen İbni Edra‘ kolu ile beraberim”, buyurdu. Seleme der ki:

Resûl-i Ekrem sav böyle deyince, İbni Edrâ’nın muhalifi olan taraf ok atmaktan ellerini çektiler. Bunun üzerine Resûlullah sav:

–”Niçin atmıyorsunuz? ” diye sordu.

Onlar: Sen onlarla beraberken biz nasıl atarız, dediler.

Resûl-i Ekrem sav “Haydi atınız! Ben hepinizle beraberim“,  buyurdu.

Bu üç hadisin ortak yönü, Peygamberimiz sav’in ok atmaya ve cihada hazırlık yapmaya verdiği önemi göstermektedir . Ayrıca  ok atmak o günün şartlarında savaşın en etkili silahını iyi kullanmak ve bunun için önceden talimli olmak anlamına gelmektedir

Bu nedenle  bir savaş araç gerecini yapan, kullanan ve kullanana yardım eden üç kişiden cennete ilk girecek olan, o aleti sadece Hz. Allah cc’ın dinine yardımcı olmak ve hayır işlemek maksadıyla yapan kimsedir.

Bir harp aletini kullanan kimse cennete gireceklerin ikincisidir. Ancak bunun da birtakım önemli şartları vardır. Katıldığı savaş, sadece Hz. Allah’ın dinine hizmet ve onu yayma gayesi taşımalıdır.

Haklı bir savaşta harp aletini kullanana yardım eden, onun okunu veren, mermisini taşıyan veya herhangi bir silahın kullanımına yardımcı olan kimse cenneti hak edenlerin üçüncüsüdür. Çünkü anılan her üç kişi Hz. Allah cc yolunda bir hizmet görmüş olmaktadırlar.

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara bu hadis ile amel etmeyi nasip eylesin. …

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.