Balıkesir Merhaba Gazetesi

Yine Mucize Bekledik Ama…

Yine Mucize Bekledik Ama…
Fahri Sağlık( fahrisaglik@gazetemerhaba.com )
29 Haziran 2021 - 8:45

Yine Mucize Bekledik Ama…

Çoğu kez umutlarımızın gerçekleşmesi için mecazen mucize terimini kullanarak pembe hayaller kurar, mucizeler bekleriz ama çoğu kez beklentilerimiz gerçekleşmez. Çünkü hayallerimizin gerçekleşmesi için dökmemiz gereken alın teri ve göz nurunu çoğu kez ihmal ederiz. Avrupa Futbol Turnuvasında milli takımızdan beklentilerimiz de böyle oldu. Yine mucize bekledik ama olmadı.

Kavram kargaşasına maruz bıraktığımız mucize kelimesi sözlükte “aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay” anlamlarına gelir. Terim olarak Peygamberlik iddiasında bulunan zattan insanların benzerini meydana getirmekten aciz kalacakları harikulâde olaylara denir. Mucizenin asıl maksadı, Peygamberin nübüvvet davasını ispat etmektir. Herhangi bir olayın mucize olabilmesi için onun Peygamberlik görevi verilmiş bir kimsenin elinde zuhur etmesi gerekir. Mucize gerçekte Allah’ın fiilidir, “Peygamber mucizesi” denilmesi de mecazidir. Peygamberlere bahşedilen mucizeler, bir yönüyle imanın temel esaslarından olan nübüvvetle, diğer yönüyle de vahiy ile alâkalıdır. Dolayısıyla mucizeye inanmak gerekir. “ Onlar hâlâ, “Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi?” diyorlar. De ki: “Mucizeler yalnız Allah’ın katındadır; ben sadece bir uyarıcıyım.” (Ankebût, 29/50 ) Sürekli gözlemlediğimiz ve bu nedenle değişmez sandığımız evren ile ilgili kanunları koyan yüce Allah’tır ve O, bu kanunları dilediği zaman, Peygamberleri vasıtasıyla değiştirebilir. İşte bu değişiklik bir mucizedir. Bu durumda mucizenin vukuu için akli bir engel yoktur. Aksine akıl, mucizenin meydana gelmesini nakilden ( ayet ve hadisler ) aldığı bilgilerle kabul eder.

İslam alimleri Hz. Muhammet’in (s.a.v.) nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleri, akli, hissi ve haberi olmak üzere üç grupta incelemişlerdir. Akli mucizeye en büyük örnek Kur’an’dır. Çünkü Kur’an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları büyük bir mucizedir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.” (Bakara, 2/23) Hz. Peygamber (s.a.v.) de Kur’an’ın en büyük mucize olduğunu şöyle ifade etmiştir:

“Bütün peygamberlere, kendi dönemlerinde yaşayan insanların iman edeceği birtakım mucizeler verilmiştir. Hiç şüphesiz bana ihsan edilen en büyük mucize, Allah’ın bana vay ettiği Kur’an’dır.” Birçok konuda mucizeler beklemeyi alışkanlık haline getiren bizlerin elinde peygamberimizin en büyük mucizesi ( Kur’an-ı Kerim ) duruyor ama ona o gözle bakanların oranı çok düşük. Kur’an mucizesi yanında hissi mucize olarak Hz. Peygamberin nübüvvet mührü, Ay’ın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından suyun akması, bir ziyafet esnasında zehirlenmek istenince olaydan haberdar olması, bir hurma kütüğünün teessürünü inilti şeklinde duyurması… vb. örnek olarak verilebilir. Haberi mucizelere de Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi ve meydana gelecek savaşlar hakkında, henüz vuku bulmadan önce verdiği haberler örnek olarak gösterilebilir.

Mucizeler, mucize gösteren kişinin peygamberliğini ispat etmekte, ama aynı zamanda, normal yollarla onun peygamberliğine inanmayanlara da bir meydan okumadır. İnsanlar Peygamberden gelen mesajı inkâr ederek mucize isterler. Mucize geldikten sonra onlar mucizeyi yalanlarsa, arkasından ilahi ceza, gelir. Nitekim birçok millet, mucizeleri inkâr ettikleri için helak olmuşlardır. Özetle; 1.Mucize gerçekte Allah’ın fiilidir. “Peygamberin mucizesi” denilmesi, mucizenin onun aracılığıyla olması ve onun doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. 2. Mucize peygamber aracılığı ile meydana gelir. Peygamber olmayan birinin gösterdiği olağanüstü hallere mucize denilmez. 3. Bizim gördüğümüz olağanüstü hallere mucize deyişimiz mecazendir ve onlar aslında mucize değillerdir.

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.