Balıkesir Merhaba Gazetesi

70 Bin Meleğin Duası….

70 Bin Meleğin Duası….
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
16 Ekim 2020 - 8:47

70 Bin Meleğin Duası….

 

“Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler. Mü’minlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!”Mümin, 7

“Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan sensin!” Mümin, 8

 “Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Şura, 5

 “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir,” Ahzâb, 43

Bu âyet-i kerimelerden anladığımız, melekler inanan müminlerin bağışlanması için istiğfar edip aynı zamanda  dua ettikleri dir.

Saîd bin Ilâka ra  bir olayı şöyle anlatmaktadır.

Hz. Ali ra elimden tutarak,

“Haydi, seninle Hasan’ın yanına gidip hastalığı sebebiyle kendisini ziyâret edelim!” dedi.

Yanına vardığımızda Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi orada bulduk. Hz. Ali ra ona:

“Ey Ebû Mûsâ! Hasta ziyâreti niyetiyle mi geldin yoksa normal bir ziyaret maksadıyla mı geldin?” diye sordu.

Ebû Mûsâ :“Hasta ziyâreti için geldim” dedi.

Bunun üzerine Hz.  Ali ra şöyle dedi.

“Peygamberimiz Efendimiz sav’in şöyle buyurduklarını işitmiştim,

«Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini sabahleyin ziyârete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur, dua ve istiğfâr eder. Eğer akşamleyin ziyâret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar rahmet okur, dua ve istiğfâr eder. Hastanın başına oturduğu zaman onu rahmet-i ilâhî kaplar. O kişiye Cennet’te bir meyve bahçesi ihsân edilir».”Tirmizî, Cenâiz, 2/969; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 3; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2; Ahmed b. Hanbel,Müsned, I, 81.

Rabbimiz bizlere ve tüm ümmete meleklerin istiğfarını ve duâsını almayı nasip eylesin…

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.