Balıkesir Merhaba Gazetesi

Çalışmak İbadettir. …

Çalışmak İbadettir. …
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
25 Nisan 2019 - 7:36

“Allah´ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah´tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir”Nisâ, 32

Farzların  yerine getirilmesi konusunda ihmal ve tembellik gösterilmemesi ve haramlardan kaçınılması durumunda, çalışmak ibadettir. Nitekim iki namaz vakti arasında kalan saatlerin, vakit namazları kılındığı takdirde güzel bir ibâdet şekline gireceği ve iki namaz arasında işlenen günahların affedileceği bir hadisle müjdelenmiştir: “Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, iki namaz arasında yapılan küçük günahlar affolunur.”İbni Hacer,VIII,357

Bu yüzden beş vakit namazını kılan, hayatını helâl ve mübah işlerle süsleyen bir insanın iş hayatı da ibâdet olur. Evet, namaz kılan bir insanın kazmasını yere vuruşu, bağını budaması, hatta Peygamberimiz sav’in müjdesi ise “Kişinin hanımının ağzına bir lokma koyması sadâka olur.” ve ona sevap kazandırır. Buhari, İman, 41;Müslim, Zekat, 48

Peygamberimiz sav “Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın Peygamberi Dâvûda as da kendi elinin emeğini yerdi.”buyurmuştur.  Buhari, Büyû’ 15, Enbiyâ 37

Bediüzzaman Hazretleri ziyaretine gelen elektrik kurumu işçilerine şöyle demiştir: “Bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumî menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sa’yiniz uhrevî bir ticaret ve ibâdet hükmüne geçer.”S.Nursi, Tarihçe, 713

Kısacası, farzlarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimsenin çalışması ibâdettir. Bununla ilgili Peygamberimiz sav “Allah yolunda sarfettiğin, bir kölenin hürriyetine kavuşturulması için harcadığın, fakire sadâka olarak verdiğin, bir de ailen için harcadığın paranın hepsi hayırlıdır. Fakat bunlar içinde ailen için sarfettiğin paranın sevabı hepsinden daha çoktur.” Buyurmuştur. Müslim, Zekat, 39

Fakat bazen, farzlarını ve ibâdetini ihmal eden birçok kişi “Dinimizde çalışmak da ibâdettir. Ben çoluk çocuğumun rızkını temin için çalışıyorum.” Diyerek ibadet tembelliğine mazeret üretmektedir.

Evet, öncelikle çalışmanın ibâdet olabilmesi için farzlarımızı yapma şartı vardır. Farzları terk ederek çalışmak, ibâdet olarak değerlendirilmez.

Farz olan ibâdetlerin başında ise namaz gelmektedir. Bu konuda ise “Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibkâ eder.”S. Nursi, Sözler, 41  diyerek çalışmanın ibâdet olmasının ancak namazla mümkün olabileceğini belirtmektedir.

Namaz ve diğer farz ibâdetlerini yerine getiren, günahlardan kaçınan bir kimsenin helâlinden olan bütün çalışması, ailesinin rızkını temin için gayret göstermesi güzel bir niyetle ibâdet hükmüne geçer denilmiştir.

Rabbimiz bizim ve tüm inananların çalışmasını ibadet eylesin….

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.