Balıkesir Merhaba Gazetesi

Cehaletten Uzak dur….

Cehaletten Uzak dur….
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
21 Kasım 2019 - 7:27

Hz. Allah cc Kuran-ı Kerîm’de buyurur;

“İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında, mükâfatları kendilerine iki kez verilecektir. “Kasas,54

“ Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri istemeyiz” derler.”Kasas, 55

“Rasûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” A’râf, 199

Peygamberimiz sav şöyle buyurmuşlardır,

“Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35

Mevlânâ hazretleri bu konuyla ilgili şu ibretli kıssayı anlatır.

Bir gün bir akrep ırmağın kenarında dolaşıyordu. Bu esnada bir kaplumbağa akrebin yanına gelip;

“– Burada ne yapıyorsun?” dedi.

Akrep;  “Irmağın öte yanına geçmek için bir çare arıyorum; çünkü benim bütün kavim ve çocuklarım ırmağın öte yanındadır” diye cevap verdi.

Kaplumbağa da şefkati ve yabancıya iyi davranması sebebi ile onu en yakın bir akrabasıymış gibi sırtına alıp su üzerinde yüzmeye başladı. Irmağın ortasına gelince akrebin sokma arzusu uyandı. Kaplumbağanın sırtına iğnesini dokundurdu.

Kaplumbağa; “Ne yapıyorsun?” diye sordu.

Akrep;  “Hünerimi gösteriyorum. Sen bana iyilik edip yarama merhem oldun. Ben de sana iğnemi sokuyorum. Benim göstereceğim şefkat de ancak budur” dedi. Bunun üzerine kaplumbağa hemen suya daldı ve akrep boğuldu.

Mevlânâ bu hikayeyi anlattıktan sonra şunu da söyler; “Câhil yakınlık gösterse de sonunda câhilliğinden ötürü seni incitir.” Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 494.

“Allah, “Ey Nûh! O, asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O hâlde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi.”Hûd, 46

 “Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.”Furkan,63

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları cahillikten ve cahilliğin şerrinden muhafaza eylesin. ..

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.