Balıkesir Merhaba Gazetesi

Çoğalan Mâsiyetler. ..

Çoğalan Mâsiyetler. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
11 Mart 2022 - 8:02

Çoğalan Mâsiyetler. ..

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“İbrahim’den korku gidip kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizimle mücâdeleye başladı. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, içli, kendisini Allah’a vermiş biri idi. Melekler:

“Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lût’a gelince, Lût onların gelmelerinden endişeye düştü, onları korumaktan âciz kaldı da “bu ne çetin bir gündür” dedi. Lût’un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lût, “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır, sizin için bunlar daha da temizdir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu?” dedi. Dediler ki:

Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Lût: “Keşke benim size karşı bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim” dedi. Melekler:

“Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yürü. Karından başka sizden hiçbiri geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vadolan helâk zamanı, sabahtır. Sabah yakın değil mi?” dediler.

Emrimiz gelince onların üstünü altına getirdik ve üzerlerine balçık çamurundan pişirilip istif edilmiş bir çeşit taş yağdırdık. O taşlar, Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Bunlar zâlimlerden uzak değildir.”Hûd, 74-83

***

Mü’minlerin annesi Zeyneb Binti Cahş rha’nın anlattığına göre, bir gün Nebî sav yanına geldiler,

“Allah’dan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arabın haline! Bugün Ye’cûc ve Me’cûc’un seddinden şu kadar yer açıldı” buyurdu ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben:

 Ey Allah’ın Resûlü! İçimizde iyiler de olduğu halde helâk olur muyuz, dedim? Resûl-i Ekrem sav

– “Kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit, evet” buyurdu. (Buhârî, Fiten 4, 28; Müslim, Fiten 1; Ebû Dâvûd, Fiten 1; Tirmizî, Fiten 23; İbn Mâce, Fiten 9)

Hadiste, kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların helâkini ve yok oluşunun sebebi olduğu anlatılmaktadır. Denilmiştir ki, büyük  günahların yaygınlaşması ve bunlara engel olunmaması, topyekün helâk sebebidir. Sâlih ve iyi müminler  vazifelerini yapmayınca, onlara gelecek felâketi önlemez. Dahası  felâket ve belâlar günahkârlarla birlikte sâlihlere de isabet eder. Günahları  kötü görüp, onların yaygınlaşmasını önlemek her Müslümanın asli görevidir.

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara iyiliği emr ve kötülüklerden nehy görevini tam yapmayı nasip eylesin. …

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.