Balıkesir Merhaba Gazetesi

Eşe Vefâ. . .

Eşe Vefâ. . .
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
17 Eylül 2022 - 7:37

Eşe Vefâ. . .

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“ Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler.”Araf, 189

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”Rum, 21

Hz. Âişe rha anlatıyor,

Peygamberimiz sav’in hanımlarından hiçbirini Hz. Hatice’yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Üstelik onu Resûl-i Ekrem sav’in yanında hiç görmedim. Fakat Resûl-i Ekrem sav  onu sık sık anardı. Bir koyun kesip etini parçaladığında, çoğu zaman Hz.Hatice’nin dostlarına gönderirdi. Bazan şaşkınlıkla  Resûl-i Ekrem sav’e:

– Sanki dünyada Hatice’den başka kadın kalmadı! derdim. Resûl-i Ekrem sav ise:

– “O şöyle şöyleydi” diye özelliklerini sayar ve “Çocuklarım ondan oldu” derdi. (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 20; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 74-76. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 70, Menâkıb 70)

Başka bir rivayette ise Hz. Âişe rha şöyle anlatıyor,

Hz  Hatice’nin kız kardeşi Hâle Binti Huveylid bir gün Resûlullah sav’in  huzuruna girmek için izin istemişti. Resûl-i Ekrem sav o esnâda Hz. Hatice’nin sesini hatırlar ve şöyle demişlerdir;

“Allah’ım, bu Huveylid kızı Hâle!” diye heyecanlandı. (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 20; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 78)

Vefâ Peygamberimiz sav’in  en önde gelen özelliklerinden biriydi. Onun bu özelliği, ilk eşi Hz. Hatice’nin şahsında zirveleşir. Hz. Peygamberimiz sav, Cebrail as kendisine vahiy getirdiğini söylediği zaman, Hz. Hatice, hiç tereddüt etmeden ona imân etmiştir. Hz.  Hatice Peygamberimiz sav’i  bütün mal varlığıyla destekledi. İslâm’ın ilk günlerinde yaşadıkları sıkıntılar ve bu sıkıntılara birlikte göğüs germişlerdi. Peygamberimiz  Efendimiz sav onu her fırsatta anar, hâtırasını yâd ederdi.

Ayrıca bir rivayete göre Hz. Hatice annemizin fedakârlığına Cebrâil as  bile hayrandı. Cebrail as bir gün Resûl-i Ekrem Efendimiz sav’le sohbet ediyordu. Hz. Hatice’nin elinde bir kapla gelmekte olduğunu haber verdi. Sonra da şunları söyledi:

– “Hatice yanına geldiği zaman, ona Rabbinden ve benden selâm söyle! Ona cennette inciden yapılmış bir saray verileceğini müjdele!” (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 20)

Birini iyi taraflarıyla fazlaca anmak, ona duyulan sevgi ve bağlılığın en belirgin vefâ  işaretidir.

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları hakikî vefâ ehlî eylesin. ..

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.