Balıkesir Merhaba Gazetesi

Güzel Ahlâk. ..

Güzel Ahlâk. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
14 Ocak 2021 - 8:28

Güzel Ahlâk. ..

“Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz”Nahl, 96

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”Nahl, 97

Peygamberimiz Efendimiz sav buyurmuşlardır.

“Kıyâmet gününde mü’min kulun terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.” (Tirmizî, Birr, 62/2002

Hz. Ali ra şöyle anlatıyor

“Sübhânallah! İnsanların çoğu hayır yapmaktan ne kadar da geri duruyorlar! Hayret doğrusu, bir kişiye müüslüman kardeşi bir ihtiyacı için gelir de o kişi kendisini hayır işlemeye muhtaç görmez, (kardeşinin ihtiyacını karşılamaz)! Hâlbuki onun güzel ahlâka koşması lâzımdır. Zira güzel ahlâk insanı kurtuluşa götürür.”

Bu esnâda orada bulunanlardan bir kişi kalkıp;

“Anam babam sana fedâ olsun ey Mü’minlerin Emîri! Sen bunları Peygamberimiz Efendimiz sav’den mi işittin?” diye sordu.

Hz. Ali ra şöyle cevap verir.

“Evet. Ancak bundan daha güzelini de işittim. O da şudur: Tayy Kabîlesi’nin esirleri getirildiğinde içlerinden bir kadın, gâyet fasih bir lisanla:

“Ey Muhammed sav! Eğer münâsip görürsen bizi serbest bırak! Arap kabîlelerini üzerimize güldürme! Ben bu kavmin efendisinin kızıyım. Babam insanların şeref ve haysiyetini korur, esirleri kurtarır, borçlu ve hastalara yardımcı olur. Açları doyurur, muhtaçları giydirir, misafiri ağırlar, yemek yedirir, selâmı yayardı. Bir ihtiyacı için gelen kişiyi kesinlikle geri çevirmezdi. Ben Hâtem-i Tâî’nin kızıyım.” dedi.

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz sav;

Ey kadıncağız! Bu saydıkların gerçek mü’minlerin vasıflarıdır. Şayet baban müslüman olsaydı ona merhamet eder, çok iyi davranırdık. Bu kadını serbest bırakın! Zira onun babası güzel ahlâkı severdi. Allah Teâlâ’da güzel ahlâkı sever.” buyurdu.

Ebû Bürde ra ayağa kalkıp hayretle hemen sorar.

“Yâ Rasûlâllah! Hz. Allah cc  güzel ahlâkı sever mi?”

Rasûlullah Efendimiz sav şöyle cevap verir.

“Nefsim kudret elinde bulunduran Hz. Allâh cc’a yemin ederim ki hiç kimse güzel ahlâka sahip olmadan cennete giremez!” (Beyhakî, Delâil, no: 2087; Şuabu’l-îmân, VI, 241/8013)

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara güzel ahlâk sahibi olmayı nasip eylesin. ..

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.