Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hayır Yapın. …

Hayır Yapın. …
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
15 Nisan 2022 - 8:04

Hayır Yapın. …

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“ Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” Bakara, 215

“ Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.”Enbiyâ, 73

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”Hac, 77

“ Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.”Müminun, 60-61

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.”Alî İmran, 114

“(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”Müzzemmil, 20

“De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 39)

Peygamberimiz  sav  buyurmuşlardır, “Ey Âdemoğlu! (Allâh için) infâk et ki, sana da infâk olunsun!” (Buhârî, Tefsîr 11/2, Nafakât 1; Müslim, Zekât 36, 37)

Peygamberimiz sav  bir başka hadîste şöyle buyur, “Allah’ın bir takım melekleri vardır ki onları arşının altında dilediği gibi yaratmış ve dilediği gibi şekillendirmiştir. Bu meleklere her gün güneş doğmadan ve batmadan önce iki kere şöyle nidâ etmelerini ilhâm etmiştir: ‘Biliniz ki kim âile fertlerine ve komşularına bolluk ve genişlik sağlarsa Allah da ona hem dünyada hem de âhirette bolluk ve genişlik verir. Yine biliniz ki kim de darlık ve zorluk çıkarırsa Allah da ona darlık verir. Biliniz ki Allah size aile fertlerinize harcama yaptığınız bir dirhem için yetmiş kıntardan daha hayırlısını verir. Bir kıntar, ağırlık olarak Uhud Dağı kadardır. O halde infak edin, korkmayın, daraltıp kısmayın, cimrilik yapmayın. En çok infakınız Cuma günü olsun.” (Deylemî, Hadis no: 693)

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları ihlâsla hayır yapanlardan eylesin. .

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.