Balıkesir Merhaba Gazetesi

HİCRİ TAKVİM VE HİCRİ YILBAŞI

HİCRİ TAKVİM VE HİCRİ YILBAŞI
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
20 Ağustos 2020 - 8:08

Müslümanların sosyal ve siyasî ilişkilerini düzenleyen, Hz. Peygamberimiz sav’in hicretini tarih ve takvim başlangıcı olarak esas alan, bir takvimdir. Hicri takvim Hz. Ömer ra zamanında Kameri ay yılı esas alınarak düzenlenmiştir. Hicretin gerçekleştiği yıl, hicri takvimin birinci yılı olmuş ve senenin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü de yeni yılın başı sayılmıştır.

Müslümanlar için Muharrem ayının birinci gecesi yeni yıldır. Tarihte müslüman toplumlarda yeni yıl, Muharremin birinci günü başlar. Müslümanlar ayları, ibadet günlerini, bayramları, Ramazan ve Kurbanı, Haccı, yılbaşını, zekatı… vb. hep kameri takvime göre tanzim etmişlerdir.

Zira Hz. Allah cc Kur’an-ı Kerim’de  ayların sayısını on iki olarak bildirmiştir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:  “Allah katında (yani Allah’ın hükmünde geçerli olan şey), ayların adedi muhakkak ki, oniki ay olmasıdır. Ki şunun bunun uydurması, faraziye ve nazariyesi veya kabulü ve benimsemesi değil, Allah’ın şu gökleri ve yeri yarattığı günkü kitabındaki kaydı, o gün yazılan yazının hükmü ve o gün yazdığı yazının ve takdirin gereği ve hak takviminin hükmü olarak, Allah tarafından kararlaştırılıp yazılan yazısında bu böyledir. Tevbe, 36

 

         Hicri Takvim Peygamberimiz sav’in  Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden takvimdir.Aynı zaman da ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri şemsi ve Hicri kameri takvim olmak üzere iki kısma ayrılır.

             Hz. Peygamberimiz sav Safer ayın da 27. günü Hz. Ebubekir ra ile birlikte Medine’ye hicret etmek üzere Mekke’den ayrılmışlardır.Bazı rivayetlere göre üç veya dört gece Sevr Mağarası’nda kalmıştılar.  Rebiülevvel ayının birinci günü Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmışlardır.Yine Rebiülevvel ayının sekizinci günü Kuba  gelmişdir Efendimiz sav’ in Kuba’ ya gelişi Miladi olarak yirmi eylül 622 tarihidir.Burada bir müddet kalmışlar ve Kuba Mescidi’ni inşa etmişlerdir.

          Araplar arasında  İslamiyet’ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirdi. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep olmaktaydı.

          Hz. Peygamberimiz sav’in Kuba’ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicri Şemsi Takvim denilmektedir. Bu takvim ülkemizde Rumi takvim olarak bilinir.

           Hz. Ömer ra’ ın hilafeti döneminde Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşı kabul edilmiştir.Hicri takvimin kabul edildiği  yıl 1 Muharrem’in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir. Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yapmaktadır.

 Hicri Takvimde Aylar ise; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce dir

                Biz, bugün   artık bu takvimi Hicri Takvim olarak bilmekteyiz. Bu yıl 20 Ağustos  Perşembe günü 1 Muharrem  Hicri Yılbaşıdır.

 

Rabbimiz biz ümmete yeni Hicrî yılda birliği  nasip eylesin ….

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.